Rahastatud taotlused 2013.a. kevadvoorus

Lääne maavanema korraldusega 29.05.2013 kinnitatud kohaliku omaalgatuse programmi 2013. aasta kevadvoorus toetatud projektide nimekiri järgmiselt:

Meede 1 – Kogukonna areng
Jrk nr, Taotleja, Projekti nimi, Toetus €, Omavalitsus
1. Ridala Spordiklubi, Ridala 23. külademängud, 1 483,00, Ridala
2. Risti Rahvaselts, Risti-rästi läbi Risti, 1 600,00, Risti
3. Rõude Küla Selts, Vabariikliku kangakudujate infopäeva ja näituse „eesti-maa-villane" korraldamine, 1 453,00, Martna
4. Tervem Noarootsi, Noarootsi kogukonna areng läbi käsitöökunsti, 1 532,35, Noarootsi
5. Haapsalu Käsitööselts, Haapsalu II pitsipäev, 1 340,00, Haapsalu
6. Võntküla Külaselts, Võntküla ajaloo ja kultuuripärandi jäädvustamine, 1 340,40, Taebla
7. Kirbla Külaselts, 495. aastat Kirbla küla, 580,70, Lihula
8. Läänemaa Külade Ühendus, Läänemaa sädeinimesed 2013, 1 238,50, Läänemaa
9. Läänemaa Pensionäride Ühendus, Läänemaa Pensionäride Ühenduse suvepäev, 1 324,00, Läänemaa
10. Hanila muuseumi Selts, 20. aastat Hanila muuseumi, 264,90, Hanila
11. JK Paralepa, Marimetsa Kapp 2013, 1 600,00, Läänemaa
12. Haapsalu Tenniseklubi, Suveturniiride korraldamine, 1 422,19, Haapsalu
Kokku 15 179,04
 
Meede 2 – Kogukonna pärandi säilitamine
Jrk nr, Taotleja, Projekti nimi, Toetus €, Omavalitsus
1. Borrby Külaselts, Näitus maastikul „Borrby küla ja inimesed vanadel fotodel", 1 580,00, Vormsi
2. Vidruka Teod, Vidruka küla ajalugu raamatusse, 1 588,00, Taebla
3. Virtsu Harrastusmuuseumi Selts, Virtsu Harrastusmuuseumi fotokogu ja „Karuse kandi kroonika" digitaliseerimine, 1 100,00, Hanila
4. Liivi Nasselts, Raamatu "Liivi ja Jõgisoo ümbruse külad" avaldamiseks käsikirja koostamine,1 440,00, Kullamaa
Kokku 5 708,00
 
Meede 3 – Kogukonnateenused
Jrk nr, Taotleja, Projekti nimi,Toetus €, Omavalitsus
1. Palivere Aleviselts, Mänguväljak "Väike Palivere", 1 565,00, Taebla
2. Võntküla Külaselts, Võntküla külamaja välistrepid ja terrass, 1 530,00,Taebla
3. Rälby Külaselts, Rälby tuuleveski remont, 1 600,00, Vormsi
4. Virtsu Arenguselts, Virtsu Vanaluubi puhkekoha rekonstrueerimise IV etapp,1 247,40, Hanila
5. Tuudi Külaselts, Tuudi külaplatsi kõlakoja renoveerimine, 1 432,00, Lihula
6. Risti Rahvaselts, Trepp korda, 1 233,00, Risti
Kokku 8 607,40
 
Meede 4 – Õpiringid
Jrk nr, Taotleja, Projekti nimi, Toetus €, Omavalitsus
1. Läänemaa Vaegkuuljate Ühing, Klaasitöötlemise õpe uute käsitööoskuste omandamisel, 200,00, Läänemaa
2. Risti Spordiklubi, Süües terveks, 200,00, Risti
3. Läki tantsule!, Vormsi rahvariiete valmistamise kursus, 200,00, Haapsalu
Kokku 600,00
 
 
Mati Kallemets
KOP Lääne maakondliku
hindamiskomisjoni esimees
4725618
mati.kallemets@maavalitsus.ee
www.laane.maavalitsus.ee