Abielu sõlmimise tingimused

14.09.16

 

Perekonnaseisutoimingute seaduses sätestatud perekonnaseisuasutusena on maavalitsus kohustatud sõlmima abielu ehk läbi viima vastava juriidilise toimingu (dokumenteerimise).

 

Lääne maavalitsuses toimub abielu sõlmimine järgmistel TINGIMUSTEL:

·         Abielu sõlmimise koht ei ole seotud abiellujate elukohaga.

·         Toiming viiakse läbi eesti keeles. Tõlgi tellivad abiellujad vajadusel ise.

·         Toiminguga kaasneva tseremoonia läbiviimine ei tulene seadustest.

·         Maavalitsusel kui riigiasutusel puudub võimalus osutada tseremoonia läbiviimise teenust väljaspool Haapsalu linna piire.

·         Abielu sõlmimise päev ja tingimused lepitakse perekonnaseisuametnikuga kokku avalduse esitamisel.

·         Abielu sõlmimine on võimalik läbi viia tööpäevadel (aeg lepitakse perekonnaseisuametnikuga kokku avalduse esitamisel), suvel kokkuleppel ka kord kuus laupäeviti (va riigipühadel).

·         Abiellujatel tuleb kohale tulla 5 minutit enne toimingu algust, kaasa võtta isikut tõendavad dokumendid ja soovi korral ka sõrmused.

·         Abielu sõlmimise filmimise soovist palume eelnevalt teavitada perekonnaseisuametnikku.

·         Abiellujatel on võimalus võtta abielu sõlmimisele kaasa neile sobivad muusikalise tausta pakkujad, millest eelnevalt teavitada perekonnaseisametnikku.

 

Lisaks maavalitsustele on seadusliku abielu sõlmimise õigus ka vaimulikel ja notaritel, samuti Tallinna perekonnaseisuametil (osutab teenust ka väljaspool perekonnaseisuasutuse ruume abielu sõlmimiseks).