Alaealiste komisjoni toimingud

13.04.16

 

Lääne maakonna alaealiste komisjon tegutseb järgmiste õigusaktide alusel:

 

  • VV 01.06.2002 määrus nr 207 „Alaealiste komisjoni põhimääruse kinnitamine" 
  • „Alaealise mõjutusvahendite seadus"

 

Alaealiste komisjoni koosseis on kinnitatud 15.02.2011 Lääne maavanema korraldusega nr 33.