Eelinfo

« Tagasi

Lääne maavalitsuse eelinfo 11. – 17. jaanuar 2015

 

Esmaspäev, 11. jaanuar
Kell 10.30 toimub maavalitsuse saalis (Lahe 8, Haapsalu) Lääne maakonnas paiknevate riigiasutuste juhtide koosolek. Info: Maris Saar, tel 472 5681

 

Kell 14 on maavanem Neeme Suur Taebla gümnaasiumis kooli direktorile Jaanus Mägile tänukirja üle andmas. Info: Maris Saar, tel 472 5681

 

Kell 15 toimub maavanema kabinetis Noarootsi püsiühenduse arutelu. Info: Neeme Suur, tel 472 5602

 

Teisipäev, 12. jaanuar
Kell 11 osaleb maavanem Neeme Suur korralisel maavanemate nõupidamisel Tallinnas. Info: Neeme Suur, tel 472 5602

 

Kell 12 osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna töötajad Mare Tereping ja Anneli Vaarpuu Virtsu Koolis Läänemaa haridusuuenduse seminaril. Info: Anneli Vaarpuu, tel 472 5640

 

Kolmapäev, 13. jaanuar
Maavalitsuse saalis toimub maakonna lasteaiajuhtide nõupidamine. Info: Anneli Vaarpuu, tel 472 5640

 

Kell 15 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Vaarpuu nõustamiskomisjoni ümarlaual Rajaleidja keskuses. Info: Anneli Vaarpuu, tel 472 5640

 

Kell 14 osaleb kultuurinõunik Kristi Erkmann Rannarootsi Muuseumi direktori konkursi komisjoni töös Kultuuriministeeriumis. Info: Maris Viipsi, tel 628 2251

 

Neljapäev, 14. jaanuar
Kell 9 osaleb maaelu peaspetsialist Mati Kallemets „Teadmussiirde ja teavituse toetuse" meetme infopäeval Maaeluministeeriumis. Info: Mati Kallemets, tel 472 5618

Kell 13 toimub Lääne maakonna alaealiste komisjoni koosolek. Info: Kaasi Almers, tel 472 5678

 

Kell 17 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kersti Lõhmus osaleb Läänemaa omastehooldajate tugigrupi loomisel Haapsalu Sotsiaalmajas. Info: Kersti Lõhmus, tel 472 5681

Reede, 15. jaanuar
Haridus- ja sotsiaalosakonna töötajad Kristi Erkmann ja Ülle Erman osalevad Vormsi vallavolikogu kultuuri- ja noorsookomisjoni ning haridus- ja sotsiaalkomisjoni laiendatud ühiskoosolekul. Info: Kristi Erkmann, tel 472 5648

Kell 10 toimub Lääne Maavalitsuse ja EELK Lääne praostkonna ühiskomisjoni koosolek maavalitsuse saalis. Info: Kristel Jupits, tel 472 5607

 

Kell 18 osaleb maavanem Neeme Suur maakonna parimate sportlaste ja spordi eestvedajate tunnustamisüritusel Haapsalu kultuurikeskuses. Info: Neeme Suur, tel 472 5602

 

Viimane päev esitada fotosid Läänemaa mereteemalisele fotokonkursile. Info: http://www.visithaapsalu.com/uudised-ja-pakkumised/uudised/2016/fotokonkurss

 

Puhkused
11. – 29. jaanuar puhkab õigusnõunik Roger Uusmaa, asendab Kristel Jupits.