Eelinfo

« Tagasi

Lääne maavalitsuse eelinfo 12. – 18. oktoober 2015

 

Esmaspäev, 12. oktoober

Kell 11 osaleb Anneli Vaarpuu Haapsalu linnavalitsuse saalis Kiusamisvaba lasteaaia jätkukoolitusel. Info: Anneli Vaarpuu, tel 472 5640

 

Kell 11 osaleb arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Merle Mäesalu töövõimetusreformi seadust tutvustaval seminaril Haapsalu sotsiaalmajas. Info: Merle Mäesalu, tel 472 5615

 

Kell 13 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kersti Lõhmus kokkusaamisel Uuemõisa Valges Saalis Läänemaa tunnustusürituse teemal. Info: Kersti Lõhmus, tel 472 5680

 

Kell 15.30 osaleb Kersti Lõhmus MTÜ Pagula nõukoja koosolekul. Info: Kersti Lõhmus, tel 472 5680

12.-18. oktoober osaleb maavanem Neeme Suur kordusõppustel, asendab Merle Mäesalu.

 

Teisipäev, 13. oktoober
Kell 11 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kersti Lõhmus Haapsalu Sotsiaalmaja kontsertaktusel. Info: Kersti Lõhmus, tel 472 5680

Kell 11.30 osaleb arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Grete Kindel Saaremaa püsiühenduse asjatundjate komisjoni istungil Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Info: Grete Kindel, tel 472 5616

 

Kell 11 osaleb maavanema kt Merle Mäesalu maavanemate nõupidamisel Rahandusministeeriumis. Info: Merle Mäesalu, tel 472 5615


Kolmapäev, 14. oktoober
Kell 12.30 osaleb maavanema kt Merle Mäesalu Läänemaa Omavalitsuste Liidu (LOVL) eestseisusel Kullamaal. Info: Merle Mäesalu, tel 472 5615

 

14. – 15. oktoober toimub KOVidele Planeerimisseadust ja ehitusseadustikku tutvustav seminar Päevavillas Haapsalus. Info: Grete Kindel, tel 472 5616

Neljapäev, 15. oktoober
kell 14 osaleb Merle Mäesalu MTÜ Läänemaa Turismi nõukogu koosolekul. Info: Merle Mäesalu, tel 472 5615

Puhkused
21. september – 13. oktoober puhkab Vormsi saarevaht Jonne Berggren.
24. september – 2. detsember puhkab maasekretär Kristel Jupits, asendab Roger Uusmaa.