Eelinfo

« Tagasi

Lääne maavalitsuse eelinfo 8. – 14. veebruar 2016

 

Esmaspäev, 8. veebruar
Kell 10.30 toimub maavalitsuse saalis (Lahe 8, Haapsalu) Lääne maakonnas paiknevate riigiasutuste juhtide koosolek. Info: Maris Saar, tel 472 5681

 

Teisipäev, 9. veebruar
Arengu- ja planeeringuosakonna töötajad Mati Kallemets ja Ülle Jaansalu osalevad Kohaliku Omaalgatuse Programmi infopäeval Tallinnas. Info: Ülle Jaansalu, tel 472 5617

 

Maasekretär Kristel Jupits osaleb maakondlike siseturvalisuse nõukogude koordineerijate koostööseminaril Tallinnas. Info: Kristel Jupits, tel 472 5607

 

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Vaarpuu osaleb Kodanikuhariduse uuringu läbiviijate koolitusel Tallinnas. Info: Anneli Vaarpuu, tel 472 5640

 

Sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Kersti Lõhmus osaleb STAR (sotsiaalteenuste andmeregister) koolitusel HKHKs. Info: Kersti Lõhmus, tel 472 5680

 

Kell 9.30 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik Mare Tereping Läänemaa haridusuuenduse seminaride raames digitaalse kirjaoskuse seminaril Läänemaa Ühisgümnaasiumis. Info: Mare Tereping, tel 472 5643

 

Kell 10 osaleb maavanem Neeme Suur maavanemate aruandekoosolekul Tallinnas ja
kell 14.30 kohtumisel kaitseminister Hannes Hansoga. Info: Neeme Suur, tel 472 5602

Kolmapäev, 10. veebruar
Maavanem Neeme Suur osaleb LOVLi eestseisusel. Info: Neeme Suur, tel 472 5602

 

Kell 14.30 toimub maavalitsuse töötajatele RMIT poolt tehtav infoturbekoolitus. Info: Kristel Jupits, tel 472 5607

 

Neljapäev, 11. veebruar
Kultuurinõunik Kristi Erkmann osaleb Eesti Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukoja juhatuse koosolekul Tallinnas. Info: Kristi Erkmann, tel 472 5648

Kell 11 osalevad maavanem Neeme Suur ja haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kersti Lõhmus erihoolekande koosolekul Koluveres. Info: Neeme Suur, tel 472 5602

 

Kell 12 osaleb haridusnõunik Mare Tereping koolijuhtide nõupidamisel Oru koolis. Info: Mare Tereping, tel 472 5643

Reede, 12. veebruar
Maavanem Neeme Suur võtab vastu Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni maakonnas. Info: Neeme Suur, tel 472 5602Laupäev, 13. veebruar
Kell 10 toimub piirkondlik ajalooolümpiaad  Läänemaa Ühisgümnaasiumis. Info: Anneli Vaarpuu, tel 472 5640

Kell 12 toimub Rannarootsi muuseumi perepäev, kus antakse üle ka Läänemaa mereteemalise fotokonkurssi auhinnad. Info: Kristi Erkmann, tel 472 5648

 

Puhkused
8. – 22. veebruar puhkab arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Grete Kindel, asendab Merle Mäesalu.