Eelinfo

« Tagasi

Lääne maavalitsuse eelinfo 9. – 15. november 2015

 

 

Esmaspäev, 9. november
Kell 10 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kersti Lõhmus  MTÜ Pagula koosolekul. Info: Kersti Lõhmus, tel 472 5680

 

Kell 14.30 osaleb noorsootöönõunik Ülle Erman avatud noortekeskuste hindamiskomisjoni koosolekul. Info: Ülle Erman, tel 472 5647

 

Kell 15 toimub mainekoja koosolek maavalitsuse saalis. Info: Maris Saar, tel 472 5681

 

Kell 17 toimub teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330/110KV elektriliini trassi asukoha määramine" ja KSH aruande avalik arutelu  Lääne-Nigula valla osas Risti põhikoolis (Lõuna 4, Risti)​. Info: Liis Moor, tel 53 053 076

 

9. – 10. november osaleb lastekaitse peaspetsialist Kaasi Almers koolitusel „Perevägivalla ohvrite abistamiseks võrgustikutöö edendamine ja võrgustiku liikmete koolitamine" Haapsalu linnavalitsuses. Info: Kaasi Almers, tel 472 5678

 

Teisipäev, 10. november
Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kersti Lõhmus osaleb väljasõidul Vao pagulaskeskusesse. Info: Kersti Lõhmus, tel 472 5680

 

Rahvakultuuri spetsialist Marju Viitmaa osaleb Tallinnas Rahvakultuuri Keskuse nõupidamisel. Info: Marju Viitmaa, tel 506 5387

 

Kultuurinõunik Kristi Erkmann osaleb Eesti Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukoja koosolekul Tallinnas. Info: Kristi Erkmann, tel 472 5648

 

Kell 9 osaleb maavanem Neeme Suur maavanemate korralisel nõupidamisel Tallinnas. Info: Neeme Suur, tel 472 5602

 

Kell 17 toimub teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330/110KV elektriliini trassi asukoha määramine" ja KSH aruande avalik arutelu  Kullamaa valla osas Kullamaa Goldenbecki majas (Kullamaa küla).  Info: Liis Moor, tel 53 053 076​.

 

Kolmapäev, 11. november
Maavanem Neeme Suur osaleb Läänemaa Omavalitsuste Liidu eestseisusel Nõval. Info: Neeme Suur, tel 472 5602

 

Kell 9.30 osaleb sotsiaal-ja haridusosakonna juhataja asetäitja Anneli Vaarpuu Haapsalu linnavalitsuse saalis lasteaiaõpetajate koolitusel „Läbipõlemise ennetamine". Info: Anneli Vaarpuu, tel 472 5640

 

Kell 11 toimub sotsiaaltöötajate infopäev Lääne maavalitsuses. Info: Kersti Lõhmus, tel 472 5680

 

Kell 17 toimub teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330/110KV elektriliini trassi asukoha määramine" ja KSH aruande avalik arutelu  Martna valla osas  Rõude külamajas (Rõude küla).  Info: Liis Moor, tel 53 053 076


Neljapäev, 12. november
Kell 11 toimub Lääne maavalitsuses Rahvakultuuri keskuse toetusprogrammide infopäev. Info: Marju Viitmaa, tel 506 5387

 

Kell 17 toimub teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330/110KV elektriliini trassi asukoha määramine" ja KSH aruande avalik arutelu Lihula valla osas Lihula kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula). Info: Liis Moor, tel 53 053 076

 

Laupäev, 14. november
Kell 16 osaleb maavanem Neeme Suur Kaitseliidu aastapäeva vabariiklikul tähistamisel Lihulas. Info: Neeme Suur, tel 472 5602

 

Puhkused
24. september – 2. detsember puhkab maasekretär Kristel Jupits, asendab Roger Uusmaa.

9.-15. november puhkab maatoimingute talituse peaspetsialist Pille Karm, asendab Katrin Naan.