« Tagasi

Ridala ja Lihula saavad riigilt tänavavalgustuse uuendamiseks 727 272 eurot

Riik toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu 22 tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti kokku 9 952 992 euroga, millele projektide elluviijad lisavad omafinantseeringuna 5 384 540 eurot. Toetusraha tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

 

Toetuse andmise eesmärk on korrastada vananenud tänavavalgustuse taristut, mille tulemusel väheneb tänu kaasaegsele LED-valgustustehnoloogiale  energia kasutamine. Toetuse andmise tulemusest saavad eeskätt kasu kohaliku omavalitsuse elanikud.

 

Omavalitsustele eraldatud toetussummad ühe projekti kohta jäävad vahemikku 18 tuhandest eurost kuni 1,8  miljoni euroni. Valdav osa töödest on omavalitsustel plaanis ära teha järgmise aasta jooksul, mõnel juhul valmivad projektid 2019. aasta esimeses pooles.

 

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 energiatõhususe meetmest „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine". Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

 

KIKile laekus 17. jaanuariks 57 taotlust, millega sooviti toetust kokku 41,5 miljonit eurot. Projekte esitati üle kogu Eesti.

Toetust said taotleda kohaliku omavalitsuse üksused või äriühingud, mis kuuluvad sajaprotsendiliselt ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele. Ühe kohaliku omavalitsuse üksuse kohta on taotlusvoorus võimalik rahastada 80 kuni 1500 tänavavalgustuspunkti renoveerimist.

 

Riik plaanib tulevikus sama meetme raames avada veel taotlusvoore tänavavalgustuse projektide toetamiseks. Uue taotlusvooru väljakuulutamisest antakse teada üleriigilises meedias ja KIKi kodulehel.

 

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Seitsmeteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti enam kui 1,2 miljardi euroga.

 

I taotlusvoorus rahastatud projektid:

Toetuse saaja                         Projekt                                                    Toetussumma eurodes

Saue Vallavalitsus

Saue valla tänavavalgustustaristu renoveerimine

41 379,24

Koonga Vallavalitsus

Koonga valla tänavavalgustuse renoveerimine

49 499,10

AS Viljandi Veevärk

Viljandi linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine 2017

585 200,00

Põltsamaa Vallavara OÜ

Adavere ja Võhmanõmme tänavavalgustuste taristu renoveerimine

152 676,59

Ridala Vallavalitsus

Ridala valla tänavavalgustuse renoveerimine

283 866,00

Kunda Linnavalitsus

Kunda linna tänavavalgustuse renoveerimine

582 063,22

Maardu Linnavalitsus

Maardu Kallavere piirkonna tänavavalgustuse renoveerimine

517 298,01

Lihula Vallavalitsus

Lihula valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine

443 406,00

Pärnu Linnavalitsus

Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Pärnu linnas

1 808 520,00

Orissaare Vallavalitsus

Orissaare tänavavalgustuse rekonstrueerimine

238 103,07

Kohila Vallavalitsus

Kohila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

1 247 330,83

Sauga Vallavalitsus

Energiasäästlik tänavavalgustus Sauga alevikus

161 234,00

Ülenurme Vallavalitsus

Ülenurme valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

365 823,53

Kiviõli Linnavalitsus

Kiviõli linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine I etapp

960 000,00

Haljala Vallavalitsus

Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine

200 399,00

Viimsi Vallavalitsus

Viimsi valla Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimine

732 699,43

Mooste Vallavalitsus

Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Mooste vallas

73 667,88

Keila Vallavalitsus

Keila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

302 018,64

Väike-Maarja Vallavalitsus

Väike-Maarja aleviku tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimine

18 704,70

Lääne-Saare Vallavalitsus

Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine Lääne-Saare vallas

213 004,85

Paldiski Linnavalitsus

Paldiski linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine

761 166,56

Harku Vallavalitsus

Harku valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

214 932,20

 

Elina Kink
Keskkonnainvesteeringute keskuse kommunikatsioonijuht
Tel: 627 4330
GSM: +372 5687 5797
www.kik.ee/facebook
www.kik.ee/twitter
www.kik.ee