EUROPE DIRECT'i teabekeskus - Läänemaa

14.10.16

Euroopa Liidu alase teabe edastamiseks on Eestis loodud võrgustik. Antud võrgustiku üheks osaks on maakondlike teabekorraldajate infovõrgustik, mille eesmärgiks on edastada kohalikule elanikkonnale informatsiooni Euroopa Liitu puudutavates küsimustes.

 

 

Peamised tegevused:

·         EL-alase erapooletu informatsiooni andmine

·         Eurointegratsiooniga seonduvatele küsimustele vastamine või infootsija suunamine vajaliku Euroopa Liidu allikani

·         EL teabepäevade, loengute, kursuste korraldamine soovijatele

·         EL projektide nõustamine

·         Rahvusvahelise projekti-koostöö informeerimine ja soodustamine erinevates EL programmides

·         Projektidele partnerite leidmine Euroopa riikidest

·         Euroopa Liidu teemalise koolituse korraldamine vastavalt nõudlusele

 

Kohapeal on võimalik:

·         Tutvuda Euroopa Liidu alaste trükistega

·         Saada tasuta infomaterjale Euroopa Liidu kohta

·         Saada nõu Euroopa Liidu alaste ürituste korraldamisel

·         Saada teavet selle kohta, kuidas ja kust leida vajalikku informatsiooni

 

Europe Direct'i tagasiside

Kui oled kasutanud Europe Direct teabekeskus – Läänemaa teenuseid (näiteks osalenud üritustel või käinud tutvumas materjalidega maavalitsuses), siis palume Sul täita küsitlus, mis on anonüümne ja võtab aega ainult paar minutit.
Oleme väga tänulikud tagasiside eest!

Küsitlus asub siin:
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=ET

 

Facebookis leiad meid SIIT