Haridused

16.06.17

Ametikoht

Ametniku nimi

Õppeasutus

 

Haridus, eriala

Maavanem

Neeme Suur

Eesti Põllumajandusülikool

kõrgharidus (bakalaureus)

loodusvarade kasutamine ja kaitse

Maasekretär

Kristel Jupits

Tartu Riiklik Ülikool

kõrgharidus
õigusteadus

KANTSELEI

 

Dokumendihalduse spetsialist

Lilia Norkin

Haapsalu I Keskkool

keskharidus

Avalike suhete peaspetsialist

Liivi Ollino 

Tartu Ülikool

kõrgharidus (sotsiaalteaduse bakalaureus)

ajakirjandus ja suhtekorraldus

Finantsnõunik

Ülle Hepner 

Tallinna Polütehniline Instituut

kõrgharidus
ehituse ökonoomika ja organiseerimine

Õigusnõunik

Roger Uusmaa

Tartu Ülikool

kõrgharidus (õigusteaduste magister)
õigusteadus

Maa järelmaksunõuete vanemspetsialist

Merika Adamson

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

rakenduskõrgharidus

raamatupidamine

Perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

Sirje Proosväli

Tallinna Pedagoogiline Kool

kesk-eri

koolieelne kasvatus

Perekonnaseisutoimingute spetsialist

Liilia Tormis

Tallinna Kaubandustehnikum

kesk-eri

kaubanduslik raamatupidamine

Autojuht - kinnisvarahooldaja

Boris Norkin

Haapsalu II Keskkool

keskharidus

ARENGU- JA PLANEERINGUOSAKOND

 

Juhataja

Merle Mäesalu

St-Peterburi Riiklik Ülikool

kõrgharidus
poliitökonoomia

Juhataja asetäitja

Grete Kindel

Tartu Ülikool

kõrgharidus (loodusteaduse magister)
inimgeograafia ja regionaalplaneerimine

Maaelu peaspetsialist

Mati Kallemets

Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum

kesk-eri
autode tehniline teenindamine ja remont

Vanemspetsialist

Ülle Jaansalu

Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum

kesk-eri

klaasi- ja klaasitoodete tehnoloogia

Vormsi saarevaht

Jonne Berggren

Tihemetsa Sovhoostehnikum

kesk-eri

põllumajanduse mehhaniseerimine

Osmussaare saarevaht

Rita Koppel

Eesti NSV Paide Kaugõppekool

 

keskharidus

 

Ühistranspordi vaneminspektor

Külliki Kübar

Tallinna Ülikool

rakenduskõrgharidus

tervisejuht

Ühistranspordi vaneminspektor

Alar Tõnisson

Tallinna Ülikool

rakenduskõrgharidus

liiklusohutus

Maatoimingute talitus

 

Juhataja

Jüri Indus

Eesti Põllumajanduse Akadeemia

kõrgharidus
agronoomia

Peaspetsialist

Katrin Naan

Eesti Põllumajanduse Akadeemia

kõrgharidus
maakorraldus

HARIDUS- JA SOTSIAALOSAKOND

 

Juhataja

Kersti Lõhmus

Tallinna Ülikool

kõrgharidus (haridusteaduse magister)

hariduse juhtimine

Juhataja asetäitja

Anneli Vaarpuu

Tallinna Ülikool

kõrgharidus (sotsiaalteaduse bakalaureus)

haldus- ja ärikorraldus

Nõunik

Mare Tereping

Tallinna Pedagoogikaülikool

kõrgharidus (pedagoogikamagister)

pedagoogika

Kultuurinõunik

Kristi Erkmann

Tallinna Ülikool

kõrgharidus (sotsiaalteaduse magister)

kultuurikorraldus

Lastekaitse peaspetsialist – alaealiste komisjoni sekretär

Kaasi Almers

E. Vilde nim Tallinna Pedagoogiline Instituut

kõrgharidus
koolieelne pedagoogika ja psühholoogia