Kogukondliku turvalisuse programm 2017

24.03.17

Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlik toetusvoor (tähtaeg 02.05.2017)

 

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.
Taotlejaks võivad olla:
- Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;
- vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
 
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Taotluste esitamise tähtaeg: 2. mai 2017.a. kell 16:30.
 
Taotlus tuleb esitada taotleja asukohajärgsele maavalitsusele. (maavalitsuste kontaktid).
 
Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kogukondliku turvalisuse toetusvooru e-posti aadressile hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 02.05.2017).
 
Taotlemiseks tuleb esitada allkirjastatuna nii taotlusvorm kui ka eelarvevorm.
Eeldame, et toetuse saaja teavitab projekti elluviimise käigus regulaarselt avalikkust elluviidud tegevustest ja KÜSKilt saadud toetusest. Toetusele tuleks viidata kas kasutades siseministeeriumi ja KÜSK ühislogo või sõnaliselt: „Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital"
 
Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; tarmo@kysk.ee; 656 0487, 5301 3652  ja maavalitsused.
Sisuline, taotluse koostamise abi: oma maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultant.
___________________________________________________________________________________

 

8.03.2017

 

Kogukondliku turvalisuse vooru infopäevad!

 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) viib läbi kolm infopäeva, kus tutvustatakse võimalusi taotleda toetust kogukondliku turvalisuse maakondlikest toetusvoorudest 2017. aastal.

Infopäevad toimuvad Pärnus, Tallinnas ja Tartus, kuid osa võtma on oodatud ühendused kõigist maakondadest!

 

Taotlemise tähtaeg 2017. aastal on 02. mai.

Taotlused tuleb esitada endiselt maavalitsustele. Täpsem taotlemise info avaldatakse KÜSKi kodulehele märtsikuu jooksul.

 

Infopäevad toimuvad:

29.03 kell 11:00 Pärnus – Pärnu maavalitsuse V korruse saalis, aadressil Akadeemia 2, Pärnu linn

04.04 kell 14:00 Tallinnas – Harju maavalitsuse III korruse saalis, aadressil Roosikrantsi 12, Tallinn

07.04 kell 11:00 Tartus – Tartu maavalitsuse saalis, aadressil Riia 15, Tartu linn

 

Registreerumine infopäevadele:

https://goo.gl/forms/nfYO89aXUn3s0G3I2

Palume registreerida hiljemalt 3 tööpäeva enne infopäeva toimumist.

 

Lisainfo: