Komisjonid ja nõukogud

13.03.17

Läänemaa arenduskoja koosseis

Eesti Vabariik 100 koostöökomisjon

 
-------------------

Läänemaa arenduskoja koosseis

 

Maavanem Neeme Suur – arenduskoja esimees

Liikmed:

Kristel Jupits – maasekretär

Merle Mäesalu – Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Kersti Lõhmus – Lääne Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna juhataja, sotsiaalvaldkonna teemakoja juht

Grete Kindel – Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja, keskkonnateemakoja juht

Anneli Vaarpuu – Lääne Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja, haridus- ja kultuurivaldkonna teemakoja juht

Ülle Erman – Lääne Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna noorsootöö nõunik, noorsootöö teemakoja juht

Liivi Ollino  – Lääne Maavalitsuse avalike suhete peaspetsialist, mainekujunduse teemakoja juht

Kristi Erkmann – Europe Direct Teabekeskus-Läänemaa töötaja, Lääne Maavalitsuse kultuurinõunik

Mati Kallemets – Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna maaelu peaspetsialist, maaelu- ja põllumajandusteemakoja juht

Deiw Rahumägi  – Läänemaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Nõva vallavanem

Arno Peksar – Hanila vallavanem

Jüri Ott – Kullamaa vallavanem

Liina Põld – Haapsalu aselinnapea

Margus Källe – Lihula Vallavalitsuse arendusnõunik

Hele Leek-Ambur – Läänemaa omavalitsuste Liidu tegevdirektor, turvalisuse teemakoja juht

Andres Huul – SA Läänemaa Arenduskeskus juhatuse esimees

Anneli Rasu - SA Läänemaa Arenduskeskus töötaja, ettevõtlusteemakoja juht

Annika Mändla – MTÜ Läänemaa Turism juhataja, turismiteemakoja juht

Ülle Lass – MTÜ Lääne Maakonna Spordiliit LÄÄNELA peasekretär, spordivaldkonna teemakoja juht

Kaja Lotman – Keskkonnaameti Hiiu- Lääne-Saare Regiooni juhataja

Koit Uus – SA Läänemaa Arenduskeskus nõukogu liige, ettevõtja

Ene Sarapuu – MTÜ Kodukant Läänemaa tegevjuht

Triin Laasi – Tallinna Majanduskooli direktor

Ingrid Danilov – Haapsalu Kutsehariduskeskuse direktor

Urmas Ojamäe – RMIT infoturbespetsialist

 

Eesti Vabariik 100 koostöökomisjon

 

Neeme Suur – Lääne maavanem

Kristi Erkmann – Lääne maavalitsus

Teele Jurtom – Haapsalu linn

Gülnar Murumägi – Haapsalu Kultuurikeskus

Liivi Ollino – Lääne maavalitsus

Helen Koppa – Ridala vald

Triin Lepp – Noarootsi vald

Varje Paaliste – Lääne-Nigula vald

Raina Jeeberg – Lääne-Nigula vald

Tanel Viks – Vormsi vald

Kristi Märk – Lihula vald

Kristina Kukk – Lihula vald

Arno Peksar – Hanila vald

Deiw Rahumägi – Nõva vald

Rasmus Lippur – Kaitseliidu Lääne malev

Jüri Bachman – Kaitseliidu Lääne malev

Tiit Salumäe – piiskop

Leevi Reinaru – EELK Lääne praost

Marju Viitmaa – Rahvakultuurikeskus

Ene Sarapuu – MTÜ Kodukant Läänemaa

Birgit Aljaste – Läänemaa noortekogu

 

Lääne Maavalitsuse ja EELK Lääne Praostkonna vaheline koostöökomisjon

 

Neeme Suur – Lääne maavanem, komisjoni esimees

Kristel Jupits – Lääne maasekretär

Kersti Lõhmus – Lääne maavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja

Anneli Vaarpuu – Lääne maavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja asetäitja

Liivi Ollino – Lääne Maavalitsuse avalike suhete peaspetsialist

Kristi Erkmann - Lääne maavalitsuse kultuurinõunik

Helen Koppa – Ridala vallavanem

Urmas Sukles – Haapsalu linnapea

Teele Jurtom – Haapsalu linnavalitsuse kultuuri- ja sporditöö spetsialist

Tiit Salumäe – Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop

Leevi Reinaru – EELK Lääne Praostkonna praost

Lia Salumäe – EELK Lääne Praostkonna muusikatöö sekretär

Tiina Võsu – EELK Lääne Praostkonna koolitussekretär

Küllike Valk - Ridala ja Martna koguduse õpetaja, Lääne praostkonna noortetöö kontaktisik

Lembit Tammsalu – EELK Lääne praostkonna usuõpetuse ja lastetöö koordinaator

Kalli Pets – Muinsuskaitseameti Läänemaa vaneminspektor

Andrei Taratuhin – Lääne Prefektuuri Haapsalu Haapsalu politseijaoskonna juht

Marju Viitmaa – Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuuri spetsialist Lääne maakonnas

Rasmus Lippur – Kaitseliidu Lääne Maleva pealik

 

Läänemaa turvalisuse nõukogu

 

Kristel Jupits - nõukogu esimees

Hele Leek-Ambur

Andrei Taratuhin

Kätlin Poopuu

Rasmus Lippur

Solveig Edasi

Tõnis Ulm

Evelin Kullison

Lea Kiis

Kaire Reiljan

Varje Ojala-Toos

Triin Lepp

Kaja Rootare

Alar Tõnisson

Marju Lepmets


Lääne maakonna terviseprofiili koostamiseks nõuandva õigusega komisjon
 

Komisjoni esimees:

Hele Leek – Läänemaa omavalitsuste liit, tegevjuht

Liikmed:

Ülle Lass

Merle Mäesalu – Lääne maavalitsus, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Kersti Lõhmus – Lääne maavalitsus, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Anneli Vaarpuu – Lääne maavalitsus, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja 

Kaasi Almers – Lääne maavalitsus, lastekaitse peaspetsialist- alaealiste komisjoni sekretär

Kristi Erkmann – Lääne maavalitsus, kultuurinõunik

Anneli Katkosilt – Lääne Prefektuur, vanemkonstaabel

Solveig Edasi – Lääne Regionaalne Maanteeamet, spetsialist

Maie Mitsurina – Lääne- Eesti Päästekeskuse Läänemaa osakond, spetsialist 

Kai Tennisberg – SA Läänemaa Haigla, peaarsti asetäitja

Talis Vare – Haapsalu Kolledž, arendusjuht

Arno Peksar – Läänemaa Omavalitsuste Liit

Maret Sukles – Fra Mare Thalasso Spa, juhataja

Lea Kiis – Pärnu Tervisekaitsetalituse Läänemaa osakond, vaneminspektor

 

Komisjoni ülesandeks on koostada Lääne maakonna terviseprofiil. Komisjon lähtub oma tegevuses Tervise Arengu Instituudi poolt välja töötatud juhendmaterjalidest.

 

Planeeringute järelevalve komisjon
 

Grete Kindel – Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja, komisjoni esimees

Ülle Jaansalu – Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna spetsialist

Helle Rennu – Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni looduskasutuse spetsialist 

Kalli Pets – Muinsuskaitseameti Läänemaa vaneminspektor

Tiit Harjak – Maanteeameti planeeringute menetlemise talituse peaspetsialist

Jüri Indus – Lääne Maavalitsuse maatoimingute talituse juhataja

 

Läänemaa kultuuripärandi kaitsekomisjon

 

Kristi Erkmann – Lääne Maavalitsuse kultuurinõunik, komisjoni esimees

Kalli Pets – Muinsuskaitseameti Läänemaa peaspetsialist , komisjoni aseesimees

Ülo Kalm – Rannarootsi Muuseumi direktor

Helen Koppa – Ridala vallavanem

Aleksander Mihelson – Resteh OÜ juhataja

Grete Kindel – Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja

Mati Mandel – Eesti Ajaloomuuseumi teadur-kuraator

Tiit Salumäe – Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop

Anton Pärn – SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid direktor

Ülla Paras – Haapsalu arendustöö spetsialist

Varje-Ojala Toos – Lihula vallavanem ning LOVLi esindaja

 

Lääne maakonna alaealiste komisjon

 

Malle Õiglas – Haapsalu Linna Algkooli direktor, komisjoni esimees

Kaasi Almers – Lääne maavalitsuse lastekaitse peaspetsialist, komisjoni sekretär

Varje Paaliste – Lääne-Nigula vallavalitsuse kultuuri-, hariduse ja sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

Kaja Rootare – Haapsalu aselinnapea

Ülle-Krista Annuk – Tallinna Vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna Haapsalu talituse kriminaalhooldusametnik, komisjoni aseesimees

Kadi Jalgma – Haapsalu Kutsehariduskeskuse sotsiaaltöötaja

Meelis Laurmann – Lääne Politseiprefektuuri Haapsalu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnavanem


Teadmussiirde ja teavituse toetuse taotluste hindamise komisjon
 

Mati Kallemets – Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna maaelu peaspetsialist, komisjoni esimees

Aare Lauren – MTÜ Kodukant Läänemaa juhatuse liige

Indrek Loorens – AS Linnamäe Lihatööstus juhatuse liige

Sven Köster – OÜ Enniste juhatuse liige

Arvo Ninn – OÜ Viljatare juhatuse liige

Lauri Lilleoks – OÜ Halukalur juhatuse liige

Jaak Sümt - MTÜ Mahetootjate Selts juhatuse liige

Jaak Sünt – MTÜ Läänemaa Mahetootjate Selts juhatuse liige, Lauri-Antsu öko-turismitalu, Tiiu Hellerma asendusliige

Ülle Jaansalu – Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna vanemspetsialist

 

MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse konkursside Läänemaa komisjon

 

Kristel Jupits – Lääne maavalitsuse maasekretär, komisjoni esimees

Valli Ender – Läänemaa Omavalitsuste Liidu esindaja, Ridala vallavolikogu liige

Anu Joost – Haapsalu linnaarhitekt
Ülle Jaansalu – Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna vanemspetsialist

Mati Kallemets – Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna maaelu peaspetsialist

                             

Laulu- ja tantsupeo komisjon

 

Neeme Suur – Lääne maavanem, komisjoni esimees

Marju Viitmaa – Rahvakultuuri Keskuse spetsialist

Liivi Ollino – Lääne maavalitsuse avalike suhete peaspetsialist

Kristi Erkmann – Lääne maavalitsuse nõunik

Liina Põld – Haapsalu aselinnapea

Varje Ojala-Toos – Lihula vallavanem

Varje Paaliste – Lääne-Nigula valla kultuuri-, hariduse ja sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

 

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi maakondlik komisjon

 

Merle Mäesalu – Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, komisjoni esimees

Ülle Jaansalu – Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna vanemspetsialist 

Kersti Lõhmus – Lääne maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Anneli Vaarpuu – Lääne maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja

Hele Leek-Ambur – Läänemaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektori kt

Tõnis Peikel – MTÜ Palivere Kultuur ja Haridus juhatuse esimees

 

Kohaliku Omaalgatuse programmi maakondlik komisjon

 

Ülle Jaansalu – Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna vanemspetsialist, komisjoni esimees

Hele Leek-Ambur – Läänemaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht, komisjoni liige

Triin Lepp – Läänemaa Omavalitsuse Liidu esindaja, Noarootsi vallavanem, komisjoni liige

Aime Koit – MTÜ Kodukant Läänemaa esindaja, komisjoni liige

Merike Plaas – MTÜ Kodukant Läänemaa esindaja, komisjoni liige

 

SA Läänemaa Arenduskeskuse nõukogu

 

Merle Mäesalu – Lääne maavalitsus, SA Läänemaa Arenduskeskuse nõukogu esimees

Kaido Sasse - ettevõtja, Cipax AS juhatuse liige

Ene Sarapuu - MTÜ Kodukant Läänemaa esindaja

Kaie Küngas - Rahandusministeeriumi esindaja

Grete Kindel - Lääne maavalitsus

Liina Põld – Haapsalu linnavalitsus

Koit Uus – AS Uuemõisa Invest

Maret Sukles – AS Heal

Varje-Ojala Toos – Lihula vallavalitsus

www.lak.ee

 

Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee ja rongiliikluse taastamise komisjon

 

Neeme Suur – Lääne maavanem, komisjoni esimees

Urmas Sukles – Haapsalu linnapea

Helen Koppa – Ridala vallavanem

Lauri Luik – Riigikogu liige

Aarne Taal – OÜ Haapsalu Raudtee juhatuse liige

Koit Uus – AS Uuemõisa Invest juhatuse liige

Jaanus Rankla – konsultant

Liis Moor

Kalli Pets – Muinsuskaitseameti Läänemaa vaneminspektor

Anu Joost – Haapsalu linnaarhitekt

Kaja Lotman – Keskkonnaameti nõunik

Andres Huul – SA Läänemaa Arenduskeskus juhataja

 

Riigivara võõrandamise komisjon

 

Ülle Hepner – Lääne maavalitsuse finantsnõunik, komisjoni esimees

Kristel Jupits – maasekretär

Katrin Naan – maatoimingute talituse peaspetsialist

 

Teenetemärgi komisjon

 

Kristel Jupits – maasekretär, komisjoni esimees;

Anneli Vaarpuu – haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja;

Mati Kallemets – maaelupeaspetsialist;

Marju Viitma – Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuuriosakonna rahvakultuurispetsialist Lääne maakonnas.

 

Aasta õpetaja konkursi komisjon

 

Deiw Rahumägi – Laanemaa Omavalitsuste Liidu esimees

Hele Leek-Ambur – Laanemaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht

Marju Viitmaa – Läänemaa Haridustöötajate Liidu esinaine

Kristi Erkmann – Lääne Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna kultuurinõunik

Mare Tereping – Lääne Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik 

 

Lääne maakonna liikluskomisjon

 

Alar Tõnisson – komisjoni esimees, Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna ühistranspordi vaneminspektor

Margus Nigol – Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž

Solveig Edasi – Maanteeameti ennetustöö osakonna juhtivspetsialist

Grete Kindel – Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja

Andrei Taratuhin – Lääne Prefektuur, Haapsalu politseijaoskonna juht

Meelis Laurmann – Lääne Prefektuur, Haapsalu politseijaoskond piirkonna vanem

Triin Lepp – Noarootsi vallavanem, Läänemaa Omavalitsuste Liidu esindaja

Helen Koppa – Ridala vallavanem, Läänemaa Omavalitsuste Liidu esindaja

Kätlin Poopuu – Lääne-Eesti Päästekeskus, Läänemaa päästeosakonna juht

Hannes Vaidla – Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht

Jaak Saard – Maanteeameti liikluskorralduse osakonna Pärnu ja Läänemaa liikluskorraldaja

 

Lääne maakonna tauditõrjekomisjon

 

Urmas Johanson – Läänemaa veterinaarkeskuse juhataja, komisjoni esimees

Tõnu Erik – Läänemaa Veterinaarkeskuse peaspetsialist

Kaja Lotman – Keskkonnaameti nõunik

Tõnis Ulm - Keskkonnainspektsiooni Läänemaa Büroo juhataja

Kätlin Poopuu – Läänemaa Päästeosakonna juht

Andrei Taratuhin – PPA Haapsalu Politseijaoskonna juht

Tanel Ehrpais – RMK Läänemaa metskonna metsaülem

Neeme Suur – Lääne maavanem

Liivi Ollino – Lääne maavalitsuse avalike suhete peaspetsialist

Heino Rebane – Kaitseliidu Lääne Maleva esindaja