Koolitusprojekt Läänemaa neli strateegiapäeva

19.02.14

Lääne Maavalitsuse ja Läänemaa Omavalitsuste liidu ühisprojekt "Läänemaa neli strateegiapäeva" sai toetust Euroopa Sotsiaalfondi Inimressursi rakenduskava prioriteetse suuna "Suurem haldusvõimekus" meetme "Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine" alameetmest "Organisatsiooni arendamine".
 
Neli koolituspäeva Läänemaa omavalitsusjuhtidele, valdkondade arendajatele ja katusorganisatsioonide esindajatele toimuvad ajavahemikul veebruar kuni november 2010. Koolituse lõppedes antakse veebruaris 2011 välja maakonna uuendatud strateegiat tutvustav brošüür.
 
Koolituse eesmärk on maakonna arengustrateegia järgimise tagamine läbi maakonna arendajate kooskõlastatud ja järjepideva ühistegevuse ning tõhustada koostööd maakonna arengu kavandajate ja elluviijate (vallavanemad, linnapea, valdkondade juhid, Läänemaa Arenduskeskuse töötajad, MTÜ Läänemaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Läänemaa Turism, MTÜ Kodukant Läänemaa esindajad) vahel maakonna konkurentsivõime tõstmisel ning maakonna arendamisel paremaks elukeskkonnaks.