Kohaliku omaalgatuse programm - 2012. aasta sügisvoorusvoor Läänemaal

 

Lääne maavanema korraldusega 21.11.2012 kinnitatud kohaliku omaalgatuse programmi 2012. aasta sügisvoorus toetatud projektide nimekiri. Nimekiri allpool dokumendina.
Toetuse saavad projektidele 11 taotlejat ning jagatav summa on 14 332,94 €.

Mati Kallemets
KOP Lääne maakondliku
hindamiskomisjoni esimees
472 5618
mati.kallemets@lmv.ee
www.laane.maavalitsus.ee