KOP 2014

13.04.16

Kohaliku omaalgatuse programmi 2014. aasta sügisvoorus toetatud projektitaotlused

 

Lääne maavanema korraldusega 18.11.2014 nr 1-1/2014/164 kinnitatud kohaliku omaalgatuse programmi 2014. aasta sügisvoorus toetatud projektide nimekiri järgmiselt:

 

Tunnistan kohaliku omaalgatuse programmi 2014. aasta sügisvoorus Lääne maakonnas laekunud taotlused programmi tingimustele vastavaks ning toetan kohaliku omaalgatuse programmi 2014. aasta sügisvoorus esitatud taotlusi maakondliku hindamiskomisjoni ettepaneku alusel 13 projektitaotlust kogusummas 16 767,40 eurot.

 

Meede 1 – Kohalik areng

 

Jrk nr

 

Taotleja

 

Projekti nimi

 

Toetus €

 

Omavalitsus

 

1.

 

Vidruka Teod

Teeme oma kätega vanast kasutuskõlblikku

 

1 512,44

Lääne-Nigula

2.

Rõude Küla Selts

Seltsitegevusest Rõudes 10

1 345,00

Martna

3.

Haapsalu Käsitööselts

Meistrilt meistrile- tuniisitehnika kursus

 

303,00

 

Haapsalu

4.

Tervem Noarootsi

Karastades keha ja kasvatades tahet

 

1 669,00

 

Noarootsi

5.

Räime Kultuuri- ja vabaajaselts

 

Ma märkan sind

 

1 738,16

Lääne-Nigula

6.

Piirsalu Küla Selts

Piirsalu küla noorte foto- ja filmiringi käivitamine ning külafilmi koostamiseks materjali kogumine

 

 

 

352,50

 

 

Lääne-Nigula

 

KOKKU

 

6 920,10

 

 

Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

 

Jrk nr

 

Taotleja

 

Projekti nimi

 

Toetus €

 

Omavalitsus

1.

 

Risti Huvi

 

Lapsed tuppa, tali tuleb

 

1 850,00

Lääne-Nigula

2.

Haapsalu Käsitööselts

Haapsalu Käsitööseltsi esitlusvahendid

 

598,00

 

Haapsalu

3.

Palivere Spordiklubi

Saalijalgpalli ja saalihoki inventari soetamine

 

1 776,00

Lääne-Nigula

4.

Kirbla Külaselts

Murutraktoriga küla haljastus korda

 

1 709,10

 

Lihula

5.

Hanila Spordiselts

Virtsu kogukonna sporditraditsioonide  arendamine

 

 

2 000,00

 

 

Hanila

6.

Tervem Noarootsi

Noarootsi noortele valgustehnika komplekti soetamine- tantsuõhtu korradamine"

 

 

 

1 464,20

 

 

 

Noarootsi

7.

Vatla Spordiselts

Vatla küla vaba aja veetmisvõimaluste laiendamine

 

 

450,00

 

 

Hanila

 

 

 

KOKKU

 

 

9 847,30

 

 

Ülle Jaansalu

KOP Lääne maakondliku

hindamiskomisjoni esimees

472 5617

ulle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

www.laane.maavalitsus.ee

___________________________________________________________

Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2014.aasta sügisvooru projektitaotluste vastuvõtmine on lõppenud 

 

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorus laekus kokku Läänemaalt 24 projektitaotlust mahus  35 919,11 €, mida on ülekahe korra enam kui kasutada vahendeid. Projektitaotluste kogumaht 41 199,1 €, millest omafinantseering moodustab 12,8 %.

Kohaliku omaalgatuse programmi käesoleva aasta sügisvoorus on kasutada 16,8 tuhat €.

 

Kohalike omavalitsuste järgi jagunesid projektitaotlused järgnevalt:

 

Jrk nr

Kohalik omavalitsus

Taotluste maht €

Taotluste arv

1.

Lääne-Nigula

   14 102,27

10

2.

Ridala

     3 859,20

2

3.

Noarootsi

     3 591,20

2

4.

Hanila

     3 499,72

2

5.

Vormsi

     3 130,00

2

6.

Haapsalu

     2 791,00

3

7.

Läänemaa

     1 887,72

1

8.

Lihula

     1 709,10

1

9.

Martna

     1 345,00

1

 

Kokku

   35 919,11

24

 

Kõige populaarsemaks osutus meede 1 – kogukonna areng, milles laekus 14 projektitaotlust, mida on mõnevõrra enam kui eelmisel aastal sügisvoorus ning maakonna ühendused taotlevad toetusvahendeid mahus 31 213,32 €. Esitatud taotlustes plaanitakse seltsitegevuse aastapäeva tähistamist, konkursside  ja festivalide korraldamist 4 taotlust ja 6 taotlust esitatud ühenduste poolt liikumisharrastuse, tervislike eluviiside levitamiseks, ürituste ja spordimängude korraldamiseks.
 

     Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, milles laekus 10 projektitaotlust ja

     ühendused taotlevad toetusvahendeid mahus 19 038,96 €. Selles meetmes esitatud projektitaotlustes

     kavandatakse  ühistegevuseks vajalike ruumide korrastamist ja renoveerimist sh, spordiväljakute

     korrastamist ja spordiinventari soetamist, käsitööks ja kogukonna teenuste osutamiseks vajaliku

     inventari hankimist.

Uusi taotlejaid oli  7 ühendust  ja nendelt ühendustelt laekus 7 taotlust. Lääne Maavalitsusel 

on aega projektitaotluste menetlemiseks 40 tööpäeva, mille jooksul  maavalitsuse spetsialistid koos maakondliku hindamiskomisjoniga tutvuvad ühenduste poolt esitatud taotluste sisuga. Puuduste avastamisel teavitatakse taotlejat ja taotlejal on aega kuni 5 päeva tehniliste puuduste kõrvaldamiseks ning täienduste esitamiseks maavalitsusele.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitatakse maavanema poolt moodustatud komisjonile hindamiskriteeriumide alusel hindamiseks. Maakondlik komisjon teostab taotluste sisulist hindamist ja teeb maavanemale põhjendatud ettepanekud toetuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

 

Mati Kallemets

Lääne Maavalitsus

maaelu peaspetsialist

472 5618

______________________________________________

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2014. aasta kevadvoorus toetatud projektitaotlused

 

Vaata toetatud taotlusi SIIT!

________________________________________________________________________________

 

Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2014.aasta kevadvooru projektitaotluste vastuvõtmine on lõppenud

 

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoorus laekus kokku Läänemaalt 36 projektitaotlust mahus  56 907,94 €, mida on ligi kaks korda enam kui kasutada vahendeid. Projektitaotluste kogumaht 64 780,07 €, millest omafinantseering moodustab 12,2 %.

Kohaliku omaalgatuse programmi käesoleva aasta kevadvoorus on kasutada 30 tuhat €.

 

Kohalike omavalitsuste järgi jagunesid projektitaotlused järgnevalt:

 

Jrk nr

Kohalik omavalitsus

Taotluste maht €

Taotluste arv

1.

Haapsalu

13 868,22

8

2.

Lääne-Nigula

11 733,28

9

3.

Hanila

9 234,45

5

4.

Lihula

5 866,87

4

5.

Noarootsi

5 591,00

3

6.

Ridala

4 248,30

3

7.

Kullamaa

2000,00

1

8.

Martna

1951,60

1

9.

Vormsi

1579,18

1

10.

Nõva

835,04

1

 

Kokku

56 907,94

36

 

Kõige populaarsemaks osutus meede 1 – kogukonna areng, milles laekus 20 projektitaotlust, mida on 7 taotluse võrra vähem kui eelmisel aastal ning maakonna ühendused taotlevad toetusvahendeid mahus 31 213,32 €. Esitatud projektides on kavandatud traditsiooniliste ürituste korraldamiseks sh külade kokkutulekud ja külapeod 7 projektitaotlust, käsitööpäevad ja kursuste korraldamine 4 projektitaotlust ja kõige enam 9 projektitaotlust on esitatud ühenduste poolt liikumisharrastuse, tervislike eluviiside ürituste ja külade spordimängude korraldamiseks.
 

     Meede 2 – kogukonna teenused, milles laekus 16 projektitaotlust ja ühendused taotlevad

toetusvahendeid mahus 25 694,62 €. Selles meetmes esitatud projektitaotlustes kavandatakse  külaplatsile vajalikke rajatisi ja nende renoveerimist sh bussiootepaviljoni paigaldamist, spordiväljakute korrastamist ja spordiinventari soetamist, käsitööks ja kogukonna teenuste osutamiseks vajaliku inventari hankimist.

Uusi taotlejaid oli  7 ühendust  ja nendelt ühendustelt laekus 8 taotlust. Lääne Maavalitsusel  

on aega projektitaotluste menetlemiseks 40 tööpäeva, mille jooksul  maavalitsuse spetsialistid koos maakondliku hindamiskomisjoniga tutvuvad ühenduste poolt esitatud taotluste sisuga ja külastatakse kavandatavaid investeeringu objekte kohapeal külades. Puuduste avastamisel teavitatakse taotlejat ja taotlejal on aega kuni 5 päeva tehniliste puuduste kõrvaldamiseks ning täienduste esitamiseks maavalitsusele.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitatakse maavanema poolt moodustatud komisjonile hindamiskriteeriumide alusel hindamiseks. Maakondlik komisjon teostab taotluste sisulist hindamist ja teeb maavanemale põhjendatud ettepanekud toetuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

 

Mati Kallemets

Lääne Maavalitsus

maaelu peaspetsialist

472 5618