Läänemaa bussiliinivõrgu uuring 2016

27.10.17

Lääne maavalitsuse tellimusel viidi sügis 2015 - kevad 2016 läbi uuring "Lääne maakonna ja Haapsalu linnastu bussiliinivõrgu uuring". Uuringut teostas AS Regio.

Urringu tulemused kajastuvad 2 aruandes:

1. Haapsalu linnastu bussiliinivõrgu uuring

2. Lääne maakonna bussiliinivõrgu uuring

 

Haapsalu linnastu bussiliinivõrgu uuring

 

Haapsalu linna ühistranspordi analüüs

Kaart 01 - Haapsalu linnastu uuringuala

Kaart 02 - Haapsalu linnastu puhvertsoonid

Kaart 03 - Haapsalu linnastu puhvertsoonid elamukohtadega

Kaart 04 - Haapsalu linnastu bussiliinid

Kaart 05 - Haapsalu linnastu suvel tööpäevadel sisenejad

Kaart 06 - Haapsalu linnastu suvel tööpäevadel väljujad

Kaart 07 - Haapsalu linnastu talvel tööpäevadel sisenejad

Kaart 08 - Haapsalu linnastu talvel tööpäevadel väljujad

Kaart 09 - Haapsalu linnastu suvel laupäevadel sisenejad

Kaart 10 - Haapsalu linnastu suvel laupävadel väljujad

Kaart 11 - Haapsalu linnastu talvel laupäevadel sisenejad

Kaart 12 - Haapsalu linnastu talvel laupäevadel väljujad

Kaart 13 - Haapsalu linnastu suvel pühapäevadel sisenejad

Kaart 14 - Haapsalu linnastu suvel pühapäevadel väljujad

Kaart 15 - Haapsalu linnastu talvel pühapäevadel sisenejad

Kaart 16 - Haapsalu linnastu talvel pühapäevadel väljujad

 

Lääne maakonna bussiliinivõrgu uuring

 

Lääne maakonna bussiliinivõrgu uuring

Kaart 01 - uuringuala

Kaart 02 - Läänemaa liiklussagedus

Kaart 03 - Läänemaa teedevõrk

Kaart 04 - Läänemaa IV taseme piirkonnad

Kaart 05 - Läänemaa III taseme piirkonnad

Kaart 06 - Läänemaa II taseme piirkonnad

Kaart 07 - Läänemaa I taseme piirkonnad

Kaart 08 - Läänemaa kandid

Kaart 09 - Läänemaa kaetus toimepiirkondadega

Kaart 10 - Läänemaa teeninduskeskuste kättesaadavus

Kaart 11 - Ajatsoonid bussipeatustes

Kaart 12 - Tööalane pendelränne vallasiseselt

Kaart 13 - Tööalane pendelränne vallast välja

Kaart 14 - Tööalane pendelränne maakonnast välja

Kaart 15 - Tööalane pendelränne MK välja KOV

Kaart 16 - Pendelrände iseloom omavalitsuste kaupa

Kaart 17 - Läänemaa kitsad teed

Kaart 18 - Läänemaa katteta teed

Kaart 19 - Läänemaa teed alla 50km/h

Kaart 20 - Läänemaa asustus

Kaart 21 - Läänemaa asustatud kohad

Kaart 22 - Läänemaa elukohad ajatsoonides

Kaart 23 - Läänemaa kättesaadavus elukohas tööpäevad 15 min

Kaart 24 - Läänemaa kättesaadavus elukohas tööpäevad 30 min

Kaart 25 - Läänemaa kättesaadavus elukohas tööpäevad 60min

Kaart 26 - Läänemaa kättesaadavus elukohas puhkepäevad 15 min

Kaart 27 - Läänemaa kättesaadavus elukohas puhkepäevad 30 min

Kaart 28 - Läänemaa kättesaadavus elukohas puhkepäevad 60 min

Kaart 29 - Läänemaa bussipeatused

Kaart 30 - Läänemaa bussipeatused tööpäevad

Kaart 31 - Läänemaa bussipeatused puhkepäevad

Kaart 32 - Läänemaa koolipeatused

Kaart 33 - Kooliliinid

Kaart 34 - Peatused õpilaste bussi sisenemised kokku

Kaart 35 - Peatused õpilaste bussist väljumised kokku

Kaart 36 - Peatused õpilaste bussi sisenemise loendus ajaliselt 

Kaart 37 - Peatused õpilaste bussist väljumise loendus ajaliselt 

Kaart 38 - Läänemaa töökohtade paiknemine

Kaart 39 - Läänemaa õppeasutuste paiknemine

Kaart 40 - Läänemaa meditsiiniteenuste paiknemine

Kaart 41 - Läänemaa kaubandusasutuste paiknemine

Toimetaja: LIIVI OLLINO