Läänemaa omavalitsuste üldplaneeringud

14.04.16
      LÄÄNEMAA OMAVALITSUSTE ÜLDPLANEERINGUD    
      seisuga 01. juuli 2012    
           
           

Nr

Vald

Planeeringu nimetus

Algatamine

Kehtestamine

Üldplaneering

1

Haapsalu

Haapsalu linna üldplaneering

Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 12, 25.04.2003

Haapsalu Linnavolikogu otsus nr. 84 24.11.2006

http://www.haapsalu.ee/index.php?lk=252

 

 

Haapsalu linna liikluskorraldus ja kergliikluse teemaplaneering

Haapsalu Linnavolikogu otsus nr.225 27.06.2008

 

 

2

Hanila

Hanila valla üldplaneering

Hanila Vallavolikogu määrus nr.49 23.10.2001

Hanila Vallavolikogu määrus nr.32 17.12.2003

http://www.hanila.ee/et/uldplaneering

3

Kullamaa

Kullamaa valla üldplaneering

Kullamaa Vallavolikogu otsus nr. 99 22.04.2005

Kullamaa Vallavolikogu määrus nr 80 23.11.2007

http://www.kullamaa.ee/index.php?go=files&subdir=2007.11.23+m%E4%E4rus+80+Kullamaa+valla+%Fcldplaneering

4

Lihula

Lihula valla üldplaneering

Lihula Vallavolikogu otsus nr.54 09.10.2001

Lihula Vallavolikogu määrus nr.22 25.09.2003

http://www.lihula.ee/lihula/yldplaneering/yp.html

5

Martna

Martna valla üldplaneering

Martna Vallavolikogu määrus nr.40 02.03.2005

Martna Vallavolikogu määrus nr 93 19.12.2007

http://www.martna.ee/index.php?id=97

6

Noarootsi

Noarootsi valla üldplaneering

Noarootsi Vallavolikogu määrus nr. 30 16.11.2001

Noarootsi Vallavolikogu määrus nr.22 09.07.2003

http://www.noavv.ee/

 

 

Noarootsi valla rannaalade planeering

Noarootsi Vallavolikogu määrus nr. 3 09.03.2005

Noarootsi Vallavolikogu määrus nr.13 15.06.2006

http://www.noavv.ee/

 

 

Aulepa tuulepargi teemaplaneering

Noarootsi Vallavolikogu otsus nr 10 04.03.2004

Noarootsi Vallavolikogu otsus nr 36 30.04.2007

http://www.noavv.ee/

 

 

Noarootsi valla miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering

Noarootsi Vallavolikogu määrus nr 18 26.10.2006

Noarootsi Vallavolikogu määrus nr 15 27.09.2007

http://www.noavv.ee/

 

 

Noarootsi valla elamualade teemaplaneering

Noarootsi Vallavolikogu määrus nr 22 14.11.2007

Noarootsi Vallavolikogu otsus nr 2 23.01.2009

http://www.noavv.ee/

7

Nõva

Nõva valla üldplaneering

Nõva Vallavolikogu otsus nr. 13 11.03.2004

Nõva Vallavolikogu otsus nr 5 25.03.2011

http://www.novavald.ee/index.php/3/113

8

Oru

Oru valla üldplaneering

Oru Vallavolikogu otsus nr.17 21.12.2005

Oru Vallavolikogu otsus nr 195 11.12.2008

http://www.oruvald.ee/main.php

9

Ridala

Ridala valla üldplaneering

Ridala Vallavolikogu otsus nr.30 23. 04. 2003

Ridala Vallavolikogu otsus nr 38 18.02.2010

http://www.ridala.ee/index.php?id=675

10

Risti

Risti valla üldplaneering

Risti Vallavolikogu otsus nr.24 25.05.2005

Risti Vallavolikogu määrus nr.12 07.11.2007

http://www.risti.ee/index.php?r=Üldplaneering

11

Taebla

Taebla valla üldplaneering

Taebla Vallavolikogu otsus nr 17. 19.01.2006

Taebla Vallavolikogu otsus nr 209 19.02.2009

http://www.taebla.ee/

12

Vormsi

Vormsi valla üldplaneering

Vormsi Vallavolikogu otsus nr.12 30.11.2001

Vormsi Vallavolikogu otsus nr. 8 14.06.2004, Muudetud otsusega nr.7 16.05.2005

http://www.ekonsult.ee/uploads/t88d/Vormsi/index_vormsi_yp.htm

 

Vormsi

Maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste teemaplaneering

Vormsi Vallavolikogu otsus nr. 9 30.04.2012

 

www.vormsi.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostas: Liis Moor

 

 

 

 

 

Liis.Moor@lmv.ee