Maatoimingud

13.04.16

 

Maad saab omandada kahe aasta möödumisel kasutusvalduse kinnistamisest

 

Maa ajutise kasutamise lepingute sõlmimise tähtajast

 

Alates 12.01.2014 kehtib „Maareformi seaduse" § 31 lõikes 2 nimetatud maa ajutiseks kasutamiseks andmise korra § 6 lõige 2 järgmises sõnastuses:

„Maa ajutise kasutamise leping sõlmitakse arvestusega, et lepingu lõppemise tähtpäev on hiljemalt 31. detsember 2017. a. Leping kehtib kuni lepingus märgitud tähtpäeva saabumiseni või maaomaniku kindlaksmääramiseni maareformi käigus. Lepingu kehtivuse tähtaja möödumisel on isikul õigus koristada saak pärast põllumassiivil kasvatatavate taimede kasvuperioodi lõppu."

 

2015. aastal Maa-ameti korraldatud maareformi alase infopäeva materjali leiad siit:
http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=656&no_cache=1450247466

 

Taotlus kasutusvaldusesse antud maa omandamiseks Fie