Läänemaa Arenduskeskus

19.07.16
 
SA Läänemaa Arenduskeskus on sihtasutus, mille ainuasutaja on riik.
 
Riigi asutajaõigusi sihtasutuses teostab  Siseministeeriumi volituse alusel Lääne maavalitsus. Sihtasutuse asutaja õigustest ja kohustustest tulenevate ülesannete täitmisel esindab riiki Lääne maavanem.
 
Läänemaa Arenduskeskuse missiooniks on olla toeks piirkondade arengule Läänemaal. Prioriteediks on arendada ettevõtlust, tõsta mittetulundusühenduste ning piirkonna võimekust. Arenduskeskuse tegevus toimub EAS-i ja Läänemaa Omavalitsuste Liidu baasfinantseerimisel.
 
Lihula mnt 3,
90507 Haapsalu 
 
Telefon: 473 5538
Faks: 473 5538
 
www.lak.ee
info@lak.ee