Praamiliiklus

8.11.16

 

Vormsi praami sõidugraafik

 

Hiiumaa praami sõidugraafik

___________________________________________________________________________________

 

Vormsi liini teenindamise lepingud

 

Hankelepingu kavand 16.09.2015

Lihtsustatud korras tellitava teenuse hanke korraldamine

Sviby - Rohuküla - Sviby avaliku teenindamise leping

Lisa 1 - Ormsö kasutusse andmise tingimused

Lisa 2 - Reisiparvlaevaliini Sviby-Rohuküla-Sviby sõiduplaan

Lisa 3 - Hinnakirja muutmine avalikul liiniveol

Lisa 4 - Vedaja aruande vorm

Lisa 5 - Teenuse kvaliteedi miinimumnõuded

Lisa 7.1 - HD muutmine

Lisa 7.2 - HD muutmine

Lisa 7.3 - HD muutmine

Lisa 7.4 - HD muutmine

Lisa 7.5 - HD muutmine

 

HD 16092015 Vormsi operaatorihange

HD Lisa 2 Sviby-Rohukula-Sviby reisiparvlaevaliini statistika 2011-2015

HD Lisa 7 - Pakkumuse esitamise ettepanek ja hinnapäring

HD Lisa 8 -1 hanke korraldamine

HD Lisa 8 Reisiparvlaevaliini Sviby - Rohuküla indikatiivne 2016 sõiduplaan

___________________________________________________________________________________

 

Info parvlaevaliiklusest Vormsi liinil alates 01.06.2016

31.05.2016

 

Lääne maavalitsuse poolt läbiviidud hanke tulemusena sõlmis Lääne maavanem Kihnu Veeteed ASga Vormsi liini avaliku teenindamise lepingu, mille järgi alustab Kihnu Veeteed alates 1. juunist 2016 opereerimist Sviby-Rohuküla-Sviby reisiparvlaevaliinil riigile kuuluva parvlaevaga Ormsö. Avaliku teenindamise leping sõlmiti kuni 31.05.2021.

 

Senise vedaja, Väinamere Liinid OÜga lõpeb otseleping 31. mail 2016. PL Ormsö üleandmine uuele operaatorile toimub Rohuküla sadamas peale sõiduplaanijärgsete reiside lõpetamist. Et välistada võimalikud tõrked praamiliikluses 1. juunil, tellis Lääne maavalitsus hommikusteks reisideks asenduslaeva Reet. Asenduslaeva kasutamise vajadus selgub alles 31. mai õhtul või 1. juuni hommikul ja sõltub sellest, kui kiiresti ja tõrgeteta Ormsö üleandmine-vastuvõtmine operaatorite vahel.

Laeva üleandmine Väinamere Liinid OÜ poolt uuele operaatorile toimub 31. mai õhtul Veeteede Ameti ametnike valvsa pilgu all. Veeteede Amet teeb omalt poolt kõik, et tagada Ormsö õigeaegne üleminek uuele meeskonnale, kuid siiski tuleb valmis olla ka võimalikuks viivituseks. Kuid sellele on lahendus asenduslaeva näol olemas ning seega ei jää ükski graafikujärgne reis ära (vt sõidugraafikut siit: http://www.veeteed.com/index.php?moodul=100&idc=1011003100010001000&l=1&al=1&periood=361)

 

Inimeste jaoks, kellel on plaanis reisida Vormsi ja mandri vahel 1. juuni hommikul, on Kihnu Veeteed AS kindluse mõttes avanud operatiivse infotelefoni numbriga 5343 0916, samuti saab infot Kihnu Veeteed ASi kodulehelt www.veeteed.com ning Veeteede Ameti lehelt Facebookis  https://www.facebook.com/veeteedeamet/

 

E-piletite müük Vormsi liinil toimub Kihnu Veeteed AS veebilehel: http://www.veeteed.com/

Sõidukite sooduskaardi taotlusi saab esitada Kihnu Veeteed AS veebilehel. Vormsi sõiduki sooduskaart väljastatakse vedaja poolt isiku taotluse alusel füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle elukohaks rahvastikuregistri veoteenuse kasutamise aasta 01. Jaanuari seisuga või asukohaks äriregistris on märgitud Vormsi vald, tingimusel, et sõiduki registreerimistunnistusele on eelnimetatud isik kantud omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana. Kui sõidukile on varasemalt väljastatud Väinamere Liinid OÜ poolt sooduskaart, siis selle uuesti aktiveerimiseks edastage AS-le Kihnu Veeteed koopia sõiduki registreerimistunnistusest e-postile veeteed@veeteed.com

E-pileti ostul toimub kohaliku sooduse tuvastamine isikukoodi ja sõiduki registreerimisnumbri alusel.

 

Sõiduplaanide ja hinnakirjadega on võimalik tutvuda Kihnu Veeteed AS veebilehel

 

 

Parvlaeva Ormsö opereerimise hankes tunnistati edukaks AS Kihnu Veeteed

29.04.2016

 

Lääne maavanem sõlmis täna, 29. aprillil hankelepingu ASga Kihnu Veeteed, mille järgi alustab Kihnu Veeteed alates 1. juunist 2016 opereerimist Sviby-Rohuküla-Sviby reisiparvlaevaliinil riigile kuuluva parvlaevaga Ormsö. Leping sõlmiti viieks aastaks.

 

Lihtsustatud korras tellitava teenuse hankesse esitati kaks pakkumust, AS Kihnu Veeteed ja Tuule Liinid OÜ poolt. Mandri ja Vormsi vahel plaanitakse aastas 2644 reisi, mille teenindamiseks taotles Kihnu Veeteed 2016. aastaks kokku 445 779 eurot. Kahe pakkumuse vahe oli väiksem kui 10%.

 

Hankekomisjon tegi maavanemale ettepaneku kvalifitseerida mõlemad pakkujad ja tunnistada nende pakkumused hanketingimustele vastavaks. Maavanem tunnistas edukaks Kihnu Veeteede pakkumuse, kuna see on madalaima hinnapakkumusega pakkumus. Hankekomisjoni esimehe Merle Mäesalu sõnul lisandub veoteenusele veel Ormsö tegelik kütuse- ja kaldavoolukulu, mis tasutakse vedajale arvete alusel.

 

Kehtiv otseleping Väinamere Liinid OÜga lõpeb 31. mail 2016. „Loodame, et piletite müük ja laeva üleandmine ühelt vedajalt teisele laabub sujuvalt ja reisijatele probleeme ei teki," lisas Mäesalu.

Hankemenetlus alustati ja hankedokument (HD) kinnitati Lääne maavanema 16.09.2015. a korraldusega nr 1-1/15/147 „"Lihtsustatud korras tellitava teenuse hanke „Operaatori leidmine Sviby-Rohuküla-Sviby reisiparvlaevaliinile".

 

 

Reisiparvlaevale Ormsö operaatori leidmise hankesse esitati kaks pakkumust
29.01.2016

 

Lihtsustatud korras tellitava teenuse hankes „Operaatori leidmine Sviby-Rohuküla-Sviby reisiparvlaevaliinile" esitasid tähtaegselt, so 27. jaanuariks 2016 pakkumuse Tuule Liinid OÜ ja AS Kihnu Veeteed. Vastavalt hankedokumentidele ei avalikustata pakkumuste maksumusi varem, kui maavanem on kinnitanud hankekomisjoni otsuse eduka pakkumuse kohta.

 

Hanke eesmärk on viieks aastaks leida operaator Sviby-Rohuküla-Sviby reisiparvlaevaliinile, et tagada ohutu, järjepidev, kvaliteetne ja majanduslikult efektiivne liinivedu parvlaevaga Ormsö mandri ja Vormsi saare vahel. OÜga Väinamere Liinid sõlmitud ajutine otseleping kehtib maksimaalselt kuni 31. maini 2016.

 

Hankekomisjoni järgmisteks ülesanneteks on kontrollida pakkujate kvalifikatsiooni, pakkumuste vastavust hanke tingimustele ja välja selgitada edukas pakkumus. Seejärel saab maavanem sõlmida hankelepingu eduka pakkumuse teinud pakkujaga.