Raudtee uuringud

 

Tasuvusuuring (CBA) ühistransporditeenuse pakkumise parandamiseks Lääne-Harjumaal ja Läänemaal

(sh Riisipere-Rohuküla reisirongiliikluse käivitamise stsenaarium)

 

ANDMETE KOGUMINE TARISTU PROJEKTEERIMINE  MODELLEERIMINE TASUVUSUURING

Inimeste liikumisvajadused ning

ühistranspordi kasutus Lääne-Harjumaal ja Läänemaal

Hinnang olemasoleva muldkeha sobivusele Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetammi rajamisel Ühistranspordi tänase kasutuse mudel programmis VISUM (väljundid CBA raportis) Arengustsenaariumide tasuvusanalüüs ja projekti peamiste väljundite koondamineCBA raportisse
Riisipere-Rohuküla raudteekoridoris tegutsevate 
ettevõtjate vajadus raudteeteenuste järele

Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee eskiisprojekt (Seletuskiritöömahudsillad,platvormid,ülesõidud,

kontaktvõrk)

Uute Stadler Flirt reisirongide ühendusajad Keila-Rohuküla lõigul, kui taristu võimaldaks max kiirust 120km/h  
  Riisipere-Haapsalu Rohuküla raudteeliinivõrgu elektrifitseerimise eskiislahendused ja maksumuste määratlemine Ühistranspordi kasutuse muutumine liinivõrgu muutmisel(arengustsenaariumid) programmis VISUM (väljundid CBA raportis)    

 

Täiendavad uuringud ja analüüsid: