Sünni registreerimine

10.03.17

 

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik, millisele perekonnaseisuasutusele (maavalitsus või kohalik omavalitsus) .Avalduse esitab lapse seaduslik esindaja (esindajad) ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates isiklikult kohale tulles.

Perekonnaseisuasutus registreerib sünni hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul avalduse esitamise päevast alates.

 

Lapse emaks on  naine, kes on lapse sünnitanud.

 

Lapse isaks on mees, kes on lapse eostanud. Loetakse, et lapse on eostanud mees: 1 )kes on lapse emaga abielus; 2) kes on isaduse omaks võtnud või 3) kelle isadus on tuvastatud kohtus.

 

Isaduse omaksvõtu avalduse võib esitada lapse sünni registreerimisel, pärast lapse sünni registreerimist või juhul, kui isaduse omaksvõtu avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi võimatuks või raskeks, ka naise raseduse ajal.

Kui lapse isa ei ole lapse emaga abielus olev mees, peavad abikaasad esitama selle kohta lapse sünni registreerimisel põlvnemise välistamise avalduse (võib esitada  notariaalselt kinnitatuna). Sellisel juhul ei kanta lapse isa andmeteks ema abikaasa andmeid ning on võimalik registreerida isaduse omaksvõtt lapse tegeliku isa poolt.

 

Kui isaduse omaksvõtt toimub sünni registreerimisel, siis täidetakse vastav osa sünni registreerimise avaldusel. Kui isaduse omaksvõtt toimub peale sünni registreerimist, siis täidetakse isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist.

Kui lapse põlvnemine ei ole perekonnaseaduse kohaselt tuvastatud, jäetakse vanema andmed rahvastikuregistrisse kandmata (st neid ei ole ka sünnitõendil).

 

Sünnikande tegemisel kantakse rahvastikuregistrisse  andmed lapse hooldusõiguse kohta. Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Abielus mitteolevad vanemad võivad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.

Kestvus

Sünnikanne koostatakse võimalikult lühikese menetlusaja jooksul.

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 7 tööpäeva.
Hind Riigilõivuvaba
Õigusaktid
Vastutaja
  • Sirje Proosväli, tel 472 5671, e-post Sirje.Proosvali[at]laane.maavalitsus.ee
    Liilia Tormis, tel 472 5670, e-post Liilia.Tormis[at]laane.maavalitsus.ee

Teenuse taotlemine

Kohalpeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Ehte 9, Haapsalu 90503 (sissepääs Wiedemanni tänava poolt)
Vastuvõtuajad:  E-N 9.00-12.00 ja 14.00-16.30, R 9.30-12.00
laane.pso[at]maavalitsus.ee
Vajaminevad
dokumendid
  • Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • Tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta.
Tulemus Sünnikanne rahvastikuregistris. Vanematele väljastatakse soovi korral sünnitõend.
Viide

Elektrooniline

Vajalikud
sammud

Teenust saab hetkel kasutada ainult juhul, kui laps on sündinud Ida-Tallinna Keskhaiglas, Lääne-Tallinna Keskhaigla Pelgulinna sünnitusmajas, Pärnu Haiglas või Erahaiglas Fertilitas ja sünni kohta on olemas elektrooniline sünnitõend rahvastikuregistris.

Teenust saavad kasutada ainult need lapsevanemad, kes on omavahel abielus.

Vajaminevad dokumendid

ID kaart või  Digi-ID (pin1 ja pin2)

Sünni registreerimise avaldus allkirjastatakse digitaalselt mõlema vanema poolt.
Tulemus Sünnikanne rahvastikuregistris. Vanematele väljastatakse soovi korral sünnitõend.
Viide