Maavanema tänukiri

1.12.17
 

Tänukirjaga autasustatakse:

1. Lääne maakonna inimesi, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi maakonnas oma ala spetsialistide hulgas – nende juubelitähtpäevadel või ametist lahkumise puhul;

2. maakonnas asuvaid ühinguid, organisatsioone, seltse ja muid mittetulunduslikke ühendusi - nende tegevuse eest maakonna elanikkonna ühistegevuse arendamisel või nende juubelitähtpäevade puhul;

3. maakonna riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusi - nende tegevuse juubelitähtpäevade puhul;

4. üksikisikuid, juriidilisi isikuid, mittetulunduslikke ühendusi ja teisi organisatsioone ning asutusi - ühekordse silmapaistva saavutuse eest maakonna või kohaliku probleemi lahendamisel.

 

Lääne Maavalitsuse tänukirjad on saanud:

_______________________________________________________________________

 

2017

JANAR SÕBER

Lihula gümnaasiumi konkurentsivõime ja koolihariduse uuele tasemele tõstja

 

PILLE KAISEL

Innukas juht ja looja, kell eestvedamisel on Metsküla algkoolist saanud edukas ja hästitoimiv väikekool, olles parimaks eeskujuks teistele

 

INGRID DANILOV

Tark juht, kes on sihikindlalt laiendanud ja arendanud kutsehariduse andmise võimalusi Läänemaal

 

GÜLNAR MURUMÄGI

Kauaaegne maakonna kultuuri- ja kunstielu arendja ja edendaja, kelle eestvedamisel on Haapsalu kultuurimajast saanud suurepärane maakondlik kultuuri- ja kunstikeskus

 

KAIDO SASSE

Kiiresti areneva ja eduka ning töökohti loova ettevõtte arendaja Läänemaal

 

HENRI BEKMANN

Innovaatilise moodulmajade tootmise asutaja, arendaja ja maailmakaardile viija

 

MART VAHTEL

Dirhami sadamapiirkonna arendaja, kelle eestvedamisel on piirkond saanud toimivaks ja tunnustatud ettevõtlus- ja turismialaks

 

VÄINO NARUSK

Järjepidev ja sihikindel maakonna põllumajanduse arendaja, kes toetab ja nõustab teisigi

 

TIINA ROOSALU

Läänemaa loomakasvatuse visionäär ja oluline panustaja, parim piimakarjakasvataja 2015 ja nominent tiitlile aasta põllumees 2016

 

MIRJE SIMS
Läänemaa kultuuripärl 2016 - Haapsalu salli traditsiooni hoidmise ja Haapsalu pitsikeskuse arendamise eest

 

VIIVE ERNESAKS

Elutööpreemia - Peraküla teatri looja, ühistegevuse hing, inimeste ja põlvkondade ühendaja Nõva vallas

 

 

2016

TRIIN LAASI

Kutse- ja kõrghariduse edendamise eest Läänemaal

 

PIRET LEHISTE

Panuse eest haridustehnoloogia ja õpetajakoolituse valdkonna arendamisse Lääne maakonnas

 

ANDRES LIIV

Pikaajalise kohusetundliku töö eest päästeteenistuse juhtimisel ning arendamisel Lääne maakonnas

 

ENN RAADIK

Maanteeameti Lääne regiooni pikaaegsele juhile, tulemusliku koostöö eest Läänemaa teedel

 

JÜRI TULVER

Asjatundlikule liiklusohutusspetsialistile ja endisele planeeringute järelevalvekomisjoni liikmele pikaaegse hea koostöö eest ohutuse tagamisel Läänemaal

 

ÜLO KALM

Läänemaa kultuuripärl 2015 - rannarootsi kultuuripärandi hoidja ja sihikindel arendaja

 

JAANUS MÄGI

Pikaajalise ja tulemusliku tegevuse eest õpetajana ja koolijuhina ning seoses 60. sünnipäevaga

 

 

2015

HELDUR ÕIGUS

Suurepärasele inimesele ja lugupeetud arstile, kes ligi 40 aastat radioloogina Läänemaal inimeste tervise eest on hoolitsenud ning seoses 80. sünnipäevaga

 

Reservmajor ARNOLD JUHANS

Kauaaegsele Kaitseliidu Lääne maleva pealikule suurepärase koostöö ja alati aktiivse osalemise eest maakondliku ja riikliku tähtsusega ürituste läbiviimisel Läänemaal

 

AIVAR REIVIK ja ARGONFELD OÜ
Koluvere lossi kui Eesti arhitektuurimälestise ja Läänemaa olulise vaatamisväärsuse renoveerimise ning huvilistele avamise eest

 

INGRID ARRO

Läänemaa kultuuripärl 2014 - Läänemaa muusikaelu mitmekülgse edendamise eest

 

 

2014

MARJU VIITMAA
Lääne maakonna kultuurielu pikaajalise edendamise ja suure panuse eest läänlaste osalemisel XXVI laulu- ja XIX tantsupeol "Aja puudutus. Puudutuse aeg"

 

ALDO TAMM
Läänemaa omavalitsuste liitumise eestvedamise eest

 

KIRS ENGINEERING OÜ
Läänemaa aasta ettevõtlusteo loodust säästva, innovaatilise ja mitmeotstarbelise kombaini loomise eest

 

ANNE PÄÄSUKE

Läänemaa kultuuripärl 2013 - muusikaelu edendamise eest Läänemaal
 

 

2013

LEINI VAHTRAS

hariduselu edendamise  ja Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi kauaaegse ning eduka  juhtimise eest

 

ELVIIRA UUSORG

Kauaaegse kohusetundliku töö eest Nõva vallasekretärina ning seoses 60.sünnipäevaga

 

TATJANA PANFILOVA

40 aastat järjepidevalt Läänemaa elanikke ravivale sisehaiguste arstile ja äärmiselt hoolivale inimesele

 

NATALJA JAMPOLSKAJA

Aktiivsele rahvakultuuri edendajale ja heategevuslike rahvakultuuriürituste korraldajale ning vabatahtlikule noorsoo- ja sotsiaaltöö tegijale

 

2012
RANNAROOTSI MUUSEUM

Silmapaistva tegutsemise eest eestirootsi kultuuritraditsioonide hoidmisel ning seoses 20. aastapäevaga

 

MTÜ KODUKANT  LÄÄNEMAA

Küla- ja maaelu edendajale ning seoses 15. aastapäevaga

 

TIIA TAMM

Kauaaegsete silmapaistvate töösaavutuste eest Lääne maakonnas ning seoses 60.sünnipäevaga

 
MARIKA MANN
Loodusturismi arendamise eest ühes ökoloogilise mõtteviisi ja kohaliku turismiteenuse väärtustamisega
 
EESTI TÖÖTUKASSA LÄÄNEMAA OSAKOND
Maakondliku koostöö aktiivse arendamise ja koordineerimise eest
 
SWEDBANK AS
Regionaalarengu toetamise eest Lääne maakonnas
 
AGO RUUS
Läänemaa Kultuuripärl 2011, Matsalu Loodusfilmide Festivali pikaajalise korraldamise eest
 
 
2011
EVI PETERSON
Kohusetundliku ja professionaalse tööpanuse eest valla pearaamatupidajana ning seoses Oru valla 20. aastapäevaga
 
ÜLO KALM
Pikaajalise töö eest Noarootsi valla juhtimisel ja arendamisel
 
SILVI-ASTRID MICKELIN
Kauaaegse tänuväärse töö eest eestirootslaste kultuuripärandi hoidmisel ja tutvustamisel ning seoses 75.juubeliga
 
LEA TUUSOV
Pikaajalise kohusetundliku tegevuse eest Läänemaa haridusmaastikul
 
RITTA PIPER
Pikaajalise turismi arendamise ning Läänemaa tutvustamise eest
 
KERSTI AJAOTS
Lõuna-Läänemaa hariduse ja kultuuri arendamise eest
 
HAAPSALU LINN
Maakonnalinna staatuse väärika kandmise eest
 
ÜLLE ERMAN
Aasta omavalitseja 2010, omavalitsuste koostöö edendamise ja Läänemaa Omavalitsuste Liidu tugevdamise eest
 
MATI KALLEMETS
Väljapaistvate tööalaste saavutuste eest Lääne maavalitsuses ja ennastsalgava vabatahtliku tegevuse eest Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse ning harrastusspordi arendamisel maakonnas
 
NIKOLAI NOVOSJOLOV
Kuldmedali võitmise eest vehklemise maailmameistrivõistlustel novembris 2010 Pariisis, aasta meessportlane 2010, Läänemaa aasta meessportlane 2010
 
ULRIKA GRAUBERG
Läänemaa Kultuuripärl 2010 – muusikaelu ja rahvatantsu edendamise eest Läänemaal
 
 
2010
NELLI PAJU
Kuldmedale võitmise eest juunioride maailmameistrivõistlustel epee naiskonnavõistluses 2010.aasta aprillis Bakuus
 
TIIU KAMMISTE
Kauaaegse pedagoogilise tegevuse eest ning seoses 70.sünnipäevaga
 
MAILA REISER
Heale kolleegile kauaaegse kohusetundliku töö eest rahanduse valdkonnas Lääne Maavalitsuses
 
ARNO PEKSAR
maakondliku koostöö edendamise ja pikaajalise tegevuse eest Läänemaa Omavalitsuste Liidu esimehena
 
EPP MITT
märkimisväärse panuse eest Läänemaa avaliku sektori arendamisse ja pikaajalise kohusetundliku teenistuse eest Lääne maasekretärina
 
SIIRI REIMANN
Läänemaa Kultuuripärl 2009 – raamatu "Haapsalu sall" koostamise ja Läänemaa käsitöötraditsioonide hoidmise eest
 
AIME EDASI
Läänemaa Kultuuripärl 2009 – raamatu "Haapsalu sall" koostamise ja Läänemaa käsitöötraditsioonide hoidmise eest
 
VALVI TERAS
kauaaegse tulemusliku pedagoogilise tegevuse eest ning seoses 70. sünnipäevaga
 
2009
SIRJE KAASIK
Läänemaa Kultuuripärl 2008 heliloomingu ja muusikaelu edendamise eest
 
KAIA KANEPI 
hea esinemise eest Pekingi olümpiamängudel ja Läänemaa parim naissportlane 2008
 
AARNE KIVISTIK 
orienteerumise arendamise eest Läänemaal ja seoses 75. sünnipäevaga
 
KAIRIT OLENKO 
eduka esinemise eest kurtide maailmameistrivõistlustel Türgis
 
NANSI KARTANAS 
pikaajalise teenistuse eest omavalitsuses
 
HELVE VIILMAA
kauaaegse kohusetundliku ja tulemusliku pedagioogilise tegevuse eest ning seoses 60.sünnipäevaga
 
AINO LOOS
kauaaegse tulemusliku pedagoogilise töö eest Läänemaal ning seoses 65.sünnipäevaga
 
URVE MÄNNIK 
kauaaegse tulemusliku pedagoogilise tegevuse eest ning seoses 70.sünnipäevaga
 
JÜRI KIVITIKK 
kauaaegse ja tulemusliku töö eest tööhõive valdkonnas
 
AITA MÖLDER 
Läänemaa kunstielu edendamise eest ning seoses 60.sünnipäevaga
 
VAIKE ILVES 
kauaaegse kohusetundliku pedagoogilise tegevuse eest Läänemaal
 
REIN TAMBERG 
kauaaegse kohusetundliku töö eest meditsiinis ja seoses 60.sünnipäevaga
 
KOIDULA SILDRE 
Läänemaa Pensionäride Ühenduse asutamise ja kauaaegse juhtimise eest
 
2008
AIVO PALJASMAA
pikaajalise tunnustusväärse töö eest Läänemaa teatritraditsiooni hoidmisel ja seoses 60. sünnipäevaga
 
MARJU HELDEMA
kultuuripärlile 2007 – rahvusliku käsitöötraditsiooni hoidmise ja edendamise eest Läänemaal
 
AN HERRN THOMAS HECK
 
ÜLLE HEPNER
silmapaistva panuse eest Haapsalu Väikelastekodu juurdeehitise – sotsiaalkorteritega noortekodu – valmimisse
 
ANN PAAL
silmapaistva panuse eest Haapsalu Väikelastekodu juurdeehitise – sotsiaalkorteritega noortekodu – valmimisse
 
ÕILME AINJÄRV
silmapaistva panuse eest Haapsalu Väikelastekodu juurdeehitise – sotsiaalkorteritega noortekodu – valmimisse
 
EVELIN KULLSSON
silmapaistva panuse eest Haapsalu Väikelastekodu juurdeehitise – sotsiaalkorteritega noortekodu – valmimisse
 
HELENA JÄRVISTE
silmapaistva panuse eest Haapsalu Väikelastekodu juurdeehitise – sotsiaalkorteritega noortekodu – valmimisse
 
TEATER RANDLANE
pikaajalise silmapaistva tegutsemise eest Läänemaa kultuurimaastikul ja seoses 30. sünnipäevaga.
 
ERGART MÄNNIK
kauaaegse tunnustusväärse töö eest Läänemaa sporditraditsioonide hoidmisel ja seoses 80. sünnipäevaga
 
KULLA ERKMANN
pikaajalise tulemusliku pedagoogilise töö eest Läänemaal
 
HELLE ESKO
pikaajalise kohusetundliku töö eest Martna vallasekretärina ja seoses pensionile siirdumisega
 
ENE PAJULA
aktiivsele ja loomingulisele riigiametnikule tulemusrikka tööpanuse eest suhtekorraldajana ja seoses pikaajalise teenistuse lõppemisega
 
HEIKKI SOOL
seoses 60. sünnipäevaga
 
2007
TAIVO KASTEPÕLD
Läänemaa looduse heale hoidjale elutöö eest Matsalu looduskaitsealal
 
LOIT LEPALAAN
kultuuripärlile 2006 – tubli töö eest Läänemaa kultuurielu edendamisel
 
ELLE ORUSTE
pikaajalise kohusetundliku ja tulemusliku pedagoogilise töö eest ning seoses 60. sünnipäevaga
 
TOOMAS SCHMIDT
pikaajalise kohusetundliku ja tulemusliku töö eest omavalitsusjuhina
 
ÜLLE ERMAN
pikaajalise kohusetundliku ja tulemusliku töö eest omavalitsusjuhina
 
ARNO PEKSAR
pikaajalise kohusetundliku ja tulemusliku töö eest omavalitsusjuhina ja Läänemaa Omavalitsuse Liidu esimehena
 
RISTI VALLAVALITSUS
tunnustusväärse töö eest Risti valla edendamisel seoses valla 15. aastapäevaga
 
TÕNU TALVING
läänlaste tervise heale hoidjale, suurepärasele kirurgile elutöö eest Läänemaa Haiglas ja seoses 70. sünnipäevaga
 
NÕVA VALLAVALITSUS
tunnustusväärse töö eest Nõva valla edendamisel seoses valla 15. aastapäevaga
 
TÕNU EEVARDI
pikaajalise kohusetundliku töö eest omavalitsusjuhina ja seoses Nõva valla 15. aastapäevaga
 
ARVO NINN
pikaajalise tulemusliku töö eest vallavolikogu esimehena seoses Martna valla 15. aastapäevaga
 
MARJU KASTERPALU
pärandihoidjale, seltsielu hingele, lasteaia kauaaegsele juhatajale seoses Martna valla 15. aastapäevaga
 
TIIT SEITON
treenerile, kes viis valla maadluse maailmakaardile seoses Martna valla 15. aastapäevaga
 
TIIU AAVIK
aktiivsele ja mitmekülgsele vallaametnikule – maakorraldajale, arendustöötajale, informaatikule – seoses Martna valla 15. aastapäevaga
 
MARTNA VALLAVALITSUS
tunnustusväärse töö eest Martna valla edendamisel seoses valla 15. aastapäevaga
 
AINO HURT
Läänemaa Invaühingu asutajaliikmele ja volikogu kauaaegsele esimehele seoses 75. aastapäevaga
 
HELJU SARNET ZAURAM
Läänemaa kunstielu elavdamise eest ja 85. sünnipäeva puhul
 
ZEMFIRA TAMMIK
kauaaegse ja tulemusliku töö eest Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juhtimisel ja seoses 65. sünnipäevaga
 
TAIMI PELAPSON
pikaajalise kohusetundliku töö eest Noarootsi valla edendamisel ja seoses 50. sünnipäevaga
 
AITA RAJAVERE
kauaaegse kohtunikutöö eest Läänemaal ja seoses 60. sünnipäevaga
 
ARVO TARMULA
Läänemaa inimeste ja keskkonna tõetruu pildistamise eest pika aja vältel ning seoses 60. sünnipäevaga
 
MAIE VOKK
pikaajalise kohusetundliku töö eest maa- ja omandireformi läbiviimisel
 
SIRJE SELART
pikaajalise kohusetundliku töö eest maa- ja omandireformi läbiviimisel Risti vallas
 
ANU ULM
pikaajalise kohusetundliku töö eest maa- ja omandireformi läbiviimisel Haapsalus
 
VELLO HAAVISTE
pikaajalise kohusetruu töö eest Läänemaa Omavalitsuste Liidu tegevjuhina seoses LOVL 15. aastapäevaga
 
EVI ÖÖVEL
kauaaegse tööpanuse eest Noarootsi valla heaks ja 60. sünnipäeva puhul
 
HAAPSALU MEESKOOR
tunnustusväärse töö eest koorilaulutraditsioonide hoidmisel seoses koori 80. aastapäevaga
 
LUDMILLA PAJU
pikaajalise tulemusliku pedagoogilise töö eest Läänemaal ja seoses 60. sünnipäevaga
 
2006
DR MED LOTHAR VON ROSEN
pikaajalise tulemusrikka tegevuse eest Läänemaa Haigla toetamsel
 
MOONIKA REINLA
pikaajalise laitmatu töö eest Läänemaa Päästeteenistuses
 
VIIVE ERNESAKS
hindamatu panuse eest Läänemaa kultuuriellu ning 75. sünnipäeva puhul
 
HILJA TAMM
 
ÜLO KALM
pikaajalise tulemusrikka töö eest Noarootsi vallavanemana
 
MARIKA MEISTER
pikaajalise tulemusrikka töö eest Noarootsi valla maa- ja omandireformi edendamisel
 
VIRVE-KYLLIKI KUULA
arvestatava panuse eest Noarootsi Gümnaasiumi arengusse
 
TOOMAS SCHMIDT
tulemusrikka töö eest Ridala vallavanemana ja seoses 50. sünnipäevaga
 
LEA TUUSOV
märkimisväärse panuse eest Ridala Põhikooli arengusse ja seoses 60. sünnipäevaga
 
MATI HEIDMETS
toetuse ja koostöö eest Haapsalu Kolledži edasiarendamisel
 
PEETER NORMAK
toetuse ja koostöö eest Haapsalu Kolledži edasiarendamisel
 
EVA MAKIENKO
arvestatava panuse eest Läänemaa arengusse
 
LARS PERSSON
 
TAAVI VAHER
vanemseersandile, kes vastutab pioneerialase väljaõppe eest ja on väga tubli noorkotkaste rühmajuht
 
NEEME SUUR
leitnant, kelleta ei möödu ükski maleva väljaõppe- ega seltsiüritus
 
SIIM JEEBERG
silmapaistvalt aktiivsele ja asjalikule kaitseliitlasele
 
KOIT LATIK
Läänemaa looduse heale hoidjale seoses 60. sünnipäevaga
 
JAAK SÜNT
maaelu edendamise, mahetootmise propageerimise ja ökoturismi arendamise eest seoses 60. sünnipäevaga
 
HILLAR TATAR
kellel on Läänemaa kunstielus oluline koht seoses 70. sünnipäevaga
 
ARNE KALLAS
aktiivsele ja abivalmis konstaablile seoses Eesti Politsei 88. aastapäevaga
 
LEILI MUTSO
Läänemaa Aasta Sotsiaaltöö Tegijale
 
ORU VALLAVALITSUS
kauaaegse tubli ja tulevikku vaatava töö eest Oru valla edendamisel
 
VARJE PAALISTE
pikaajalise tulemusrikka tööpanuse eest Oru valla edendamisel
 
VLADIMIR PADAMA
kauaaegse kohusetruu töö eest koolijuhi, õpetaja ja haridusametnikuna ning seoses 60. sünnipäevaga
 
RIDALA VALLAVALITSUS
kauaaegse tubli ja tulevikku vaatava töö eest Ridala valla edendamisel
 
MAIRE VILBAS
pikaajalise tulemusrikka töö eest Ridala valla edendamisel
 
NAIMA TAMM
tähelepanelikule, heasüdamlikule, sõbralikule ja hakkajale inimesele, kes tuleb alati appi
 
EVELIN KULLISON
pikaajalise tubli töö eest Läänemaa sotsiaalvaldkonna edendamisel
 
VALTER PÄRN
tunnustusväärse töö eest Pärnu politseiprefektuuri Haapsalu ülemkomissarina.
 
2005
ANDRES KASE
pikaajalise tulemusrikka töö eest Haapsalu Muusikakooli direktorina ja seoses 60. sünnipäevaga
 
MARGUS SIRTS
pikaajalise ja tulemusrikka töö eest Läänemaa õiguskorra tagamisel ning seoses 50. sünnipäevaga
 
RIINA KIPPAK
pikaajalise ja tulemusrikka pedagoogilise töö eest Läänemaal ning seoses 65. sünnipäevaga
 
AILI NÕUPUU
pikaajalise tulemusrikka töö eest Oru Hooldekodu direktorina ning seoses 60. sünnipäevaga
 
HUGO PETERSON
tulemusrikka töö eest Oru vallavolikogu esimehena, kohaliku ettevõtluse edendamisel ning seoses 50. sünnipäevaga
 
2004
LIIVI PÕLLUAED
seoses 50. sünnipäevaga
 
URVE HÄRMSALU
Lähtru Põllumajandusühistu esimehele, pikaajalise tubli töö eest põllumajanduses ning seoses 60. sünnipäevaga
 
KOLUVERE HOOLDEKODU
pikaajalise tulemusrikka töö eest Läänemaa sotsiaalvaldkonnas ja seoses 40. aastapäevaga
 
HELGE EHRPAIS
hariduselu pikaajalise tulemusrikka edendamise eest Läänemaal ja seoses 60. sünnipäevaga
 
THEA TRUMMALT
pikaajalise tulemusrikka sotsiaaltöö eest Läänemaal ja seoses 50. sünnipäevaga
 
EHA VOOREMAA
Läänemaa rahvatantsutraditsioonide heale hoidjale ja edasiandjale ning seoses 75. sünnipäevaga
 
MARET LÕHMUS
pikaajalise tulemusrikka sotsiaaltöö eest Kullamaal ning seoses 55. sünnipäevaga
 
ENE KÄRNER
pikaajalise tulemusrikka töö eest Läänemaa Suhkruhaigete Seltsi esimehena
 
JAAK PIHLAKAS
pikaajalise tulemusrikka töö eest Läänemaa Puuetega Inimeste Koja tegevdirektorina ja invaspordi eestvedajana
 
OLEV ROSAR
pikaajalise tulemusrikka töö eest Läänemaa Päästeteenistuse direktorina
 
VALDUR RAAMAT
pikaajalise laitmatu töö eest Läänemaa Päästeteenistuse Haapsalu Keskkomando tuletõrjuja –päästjana
 
TÕNU OSA
pikaajalise laitmatu töö eest Läänemaa Päästeteenistuse Nõva tugikomando pealikuna
 
GALINA KIIVIT
pikaajalise laitmatu töö eest Läänemaa Päästeteenistuse järelvalveosakonna vaneminspektorina
 
2003
HEINO KUUSK
kipparile, kolme kümnendi pikkuse tulemusrikka töö eest laevajuhina maailmameredel ja Läänemaal ning seoses pensionile jäämisega
 
TEATER RANDLANE
pikaajalise jätkuva tulemusrikka töö eest Läänemaa kultuurielu edendamisel ja seoses 25. aastapäevaga
 
AS EST-TRANS KAUBAVEOD
pikaajalise eduka tegutsemise eest Läänemaa ärimaastikul
 
HAAPSALU TARBIJATE ÜHISTU
pikaajalise eduka tegutsemise eest Läänemaa ärimaastikul
 
HAAPSALU UKSETEHASE AS
pikaajalise eduka tegutsemise eest Läänemaa ärimaastikul
 
LEMBITU VARBLANE
pikaajalise pedagoogilise ja kultuuritöö eest ning seoses 80. sünnipäevaga
 
HELGI MILLER
Läänemaa käsitöö- ja rahvatantsutraditsioonide heale hoidjale ning õpetajale seoses 65. sünnipäevaga
 
2002
MAIMU KLISS
kauaaegse tulemusliku pedagoogilise töö eest ja seoses 75. sünnipäevaga
 
ÜLO LOORENS
pikaajalise töö eest omavalitsusjuhina
 
ARNO PEKSAR
pikaajalise töö eest omavalitsusjuhina
 
URMAS TOOMING
pikaajalise töö eest omavalitsusjuhina
 
URMAS SUKLES
pikaajalise töö eest omavalitsusjuhina
 
ÜLO KALM
pikaajalise töö eest omavalitsusjuhina
 
TOIVO KIVIPUUR
pikaajalise töö eest omavalitsusjuhina
 
TÕNU EEVARDI
pikaajalise töö eest omavalitsusjuhina
 
GUSTAV MAARAND
Eesti kiriku ja kultuuri järjepidevuse kandmise ja Läänemaa kirikuelu edendamise eest ning seoses 90. sünnipäevaga
 
ZEMFIRA TAMMIK
kauaaegse tulemusliku töö eest Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juhtimisel ja seoses 60. sünnipäevaga
 
MARE EKTERMANN
kauaaegse viljaka töö eest Läänemaa raamatukogunduse ja kultuuritöö edendamisel
 
TAIVO KASTEPÕLD
Läänemaa looduse kauaaegsele heale hoidjale seoses 60. sünnipäevaga
 
AS RAGN-SELLS EESTI KOLLEKTIIV
tulemusrikka töö eest Läänemaa jäätmemajanduse korraldamisel ning seoses 10. aastapäevaga
 
MARGIT ILVES
poole sajandi pikkuse tulemusrikka pedagoogilise töö eest Läänemaal ja seoses 75. sünnipäevaga
 
HAAPSALU KÄSITÖÖSELTS
tulemusrikka töö eest Läänemaa pärimuslike käsitöötraditsioonide hoidmisel ja edasikandmisel ning seoses 10. aastapäevaga
 
VAIKE VIIKBERG
kauaaegse kohusetruu töö eest Hanila vallasekretärina ja seoses 65. sünnipäevaga
 
VAIKE ILVES
kauaaegse kohusetruu töö eest Lihula Gümnaasiumi õpetaja ja õppealajuhatajale ja seoses 70. sünnipäevaga
 
HELGA KARIIS
pikaajalise kultuuri- ja pedagoogilise töö eest ning seoses 90. sünnipäevaga
 
2001
ÕILME AINJÄRV
eduka töö eest Haapsalu Väikelastekodu juhtimisel ja seoses 60. sünnipäevaga
 
TII TOPPER
eduka töö eest Koluvere Hooldekodu juhtimisel ja seoses 60. sünnipäevaga
 
SILVI SAARLOO
tänuväärse töö eest Läänemaa käsitööseltsi esinaisena ja seoses 70. sünnipäevaga
 
VIIVE ERNESAKS
tänuväärse töö eest Peraküla kujundamisel Nõva valla oluliseks kultuurikeskuseks ja seoses 70. sünnipäevaga
 
MAIT ARVISTO
hariduselu edendamise eest Läänemaal
 
ANTS ROOS
kunstielu edendamise eest Läänemal ja seoses 60. sünnipäevaga
 
ÕIE LIIV
kultuurielu edendamise eest Lõuna-Läänemaal ja seoses 65. sünnipäevaga
 
2000
MARE ROHI
kauaaegse tulemusliku pedagoogilise töö eest Läänemaal
 
ANTS ROOS
kauaaegse ja kohusetundliku töö eest Läänemaa riigikaitse osakonnas
 
ENDEL VOOREMAA
sporditöö arendamise eest Läänemaal ja seoses 70. sünnipäevaga
 
RIINA KIPPAK
kauaaegse tulemusliku pedagoogilise töö eest ja seoses 60. sünnipäevaga
 
ROBERT MINTEL
pikaajalise tulemusliku pedagoogilise töö eest Läänemaal
 
LAINE KÕRM 
kauaaegse tulemusliku pedagoogilise töö eest Läänemaal
 
RIMMA TSIVUN
kauaaegse tulemusliku pedagoogilise töö eest Läänemaal
 
DR VIRACHAI TECHAVICHIT
 
ÄRADE JOHN-IVAR OLSSON
 
VALIDA TULVIK
pikaajalisel kohusetundliku töö eest Noarootsi raamatukogu juhatajana.
 
LEHTI PADU
parimale täiskasvanute aasta õppijatele Läänemaal
 
TARMO SALUMAA
parimale täiskasvanute aasta koolitajale Läänemaal
 
RISTI PÕHIKOOL
täiskasvanute koolitussõbralikumale organisatsioonile Läänemaal
 
ERICH JAANSOO
seoses 80. sünnipäevaga
 
EHA NURK
pikaajalise kohusetundliku töö eest Läänemaa arhiivis
 
1999
HAAPSALU TAASTUSRAVIHAIGLA
silmapaistvalt hea töö eest ja asutuse 40. aastapäeva puhul
 
AINO OKKAMAA
kauaaegse tulemusliku pedagoogilise töö eest Läänemaal ja seoses 65. sünnipäevaga
 
TIIU MAISTE
kauaaegse kohusetundliku töö eest
 
LEMMI LUMESTE
kauaaegse kohusetundliku töö eest Läänemaal
 
RENEE NELJAS
kauaaegse tulemusliku sporditöö organiseerimise eest Läänemaal ja seoses 70. sünnipäevaga
 
REIGO LUIDALEPP
vapra ja otsustava käitumise eest uppuja päästmisel
 
MADIS UUSORG
vapra ja otsustava käitumise eest uppuja päästmisel
 
VALDEMAR VÄLI
kauaaegse viljaka kultuuritöö eest ning seoses 90. sünnipäevaga
 
KOIDULA SILDRE
tänuväärse töö eest Läänemaa Pensionäride Ühenduse esinaisena
 
ALBERT AAVASALU
pikaajalise tänuväärse töö eest pedagoogina ning seoses 70. sünnipäevaga
 
KLAARA TISLER
kauaaegse pedagoogilise töö eest Läänemaal ning seoses 80. sünnipäevaga
 
1998
ELIISE-EMMELIINE JUNTS
kauaaegse loomingulise töö eest Läänemaal ning seoses 80. sünnipäevaga
 
SOFIA ZINKOVA
Vormsi rahva kauaaegse meditsiinilise teenindamise eest
 
ERGART MÄNNIK
kauaaegse tulemusliku treeneritöö eest Läänemaal ning seoses 70. sünnipäevaga
 
ELMAR RAUDSEPP
kauaaegse tulemusliku pedagoogilise töö eest Läänemaal ning seoses 75. sünnipäevaga
 
TEATER RANDLANE
tulemusrikka pikaajalise teatritöö eest Läänemaal
 
VIIU SINISAAR
kauaaegse eduka kultuuritöö eest Läänemaal
 
HELGA KARIIS
kauaaegse kultuuritöö eest Läänemaal ja seoses 85. sünnipäevaga
 
LEMBITU VARBLANE
hariduselu edendamise eest Läänemaal ja seoses 75. sünnipäevaga
 
VILLEM TREIMANN
hariduselu edendamise eest Läänemaal ja seoses 70. sünnipäevaga
 
LEMBIT PÕLD
viljaka loomingulise töö eest Läänemaal ja seoses 75. sünnipäevaga
 
HELGI MILLER
kauaaegse kultuuritöö eest Läänemaal ja seoses 60. sünnipäevaga
 
URMAS MULD
tubli töö eest noorsoo isamaalisel kasvatamisel Läänemaal ja seoses Kaitseliidu 80. sünnipäevaga
 
ZOJA SAMORUKOVA
kauaaegse viljaka pedagoogilise töö eest Läänemaal ja seoses 70. sünnipäevaga
 
AASA ELLERHEIN
kauaaegse kultuuritöö eest Läänemaal ja seoses 85. sünnipäevaga
 
TÕNIS METS
eduka töö eest omavalitsuse juhtimisel ja seoses 60. sünnipäevaga
 
MARTA KUMARI
kauaaegse kohusetundliku töö eest Läänemaa notarina
 
1997
MAIMU KLISS
kauaaegse tulemusliku pedagoogilise töö eest Läänemaal ning seoses 70. sünnipäevaga
 
EDA PROOS
Palivere Internaatkooli õpilasvõistkonna väga hea ettevalmistamise eest Eriolümpia talimängudeks Kanadas
 
HELJULAINE ZAURAM
kauaaegse pedagoogilise töö eest ja seoses 75. sünnipäevaga
 
ALMA NÕMM
kauaaegse kultuuri- ja pedagoogikatöö eest ning seoses 90. sünnipäevaga
 
VAIKE KRUUSMAA
kauaaegse viljaka pedagoogilise töö eest Läänemaal ning seoses 65. sünnipäevaga
 
HENN KÄRP
kauaaegse tulemusliku töö eest pedagoogina ja koorijuhina Läänemaal ning seoses 60. sünnipäevaga
 
VOLDEMAR PINN
kauaaegse pedagoogilise töö eest Läänemaal ning seoses 65. sünnipäevaga
 
TARVO LILLEMÄGI
abi eest uppuja päästmisel
 
ARNOLD ILMJÄRV
kauaaegse tulemusliku pedagoogilise töö eest Läänemaal
 
ALDUR PALUSTE
kauaaegse tulemusliku pedagoogilise töö eest Läänemaal ning seoses 70. sünnipäevaga
 
MARGIT ILVES
kauaaegse tulemusliku pedagoogilise töö eest Läänemaal ning seoses 70. sünnipäevaga
 
BERNHALRD RABA
kauaaegse pedagoogilise ja loomingulise töö eest Läänemaal ning seoses 75. sünnipäevaga
 
KAIDO KAABERMAA
eduka esinemise eest Euroopa meistrivõistlustel
 
AAP USPENSKI
eduka esinemise eest maailmameistrivõistlustel
 
ÜLO SAIN
pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Läänemaal
 
1996
REIN SÄRG
tulemusrikka töö eest ja seoses 50. sünnipäevaga
 
ERICH-JOHANNES ALTMÄE
tulemusrikka töö eest ja seoses 50. sünnipäevaga
 
LEA TUUSOV
tulemusrikka töö eest Lääne maakonna heaks ja seoses 50. sünnipäevaga.
 
ADE NURME
kauaaegse tulemusrikka töö eest Lääne maakonna kultuuritöö edendamisel
 
ROMAN MARLEY
kauaaegse tegevuse eest endiste läänlaste mälestuste jäädvustamisel
 
LEMBIT PÕLD
Läänemaa Ühisgümnaasiumi direktori Anton Üksti büsti teostamise eest
 
HILJA PEEP
aktiivse ühiskondliku tegevuse eest Läänemaal ja seoses 80. sünnipäevaga.
 
ROBERT HEIN
kauaaegse kohusetundliku töö eest Läänemaal
 
LARS NEXE
väikelastekodu toetamise eest
 
EVALD TELLAS
kauaaegse pedagoogilise töö eest Ridala koolis ja seoses 75. sünnipäevaga
 
1995
LEO TREU
kauaaegse viljaka pedagoogilise tegevuse eest
 
MATI MANDEL
viljaka ja tulemusrikka koostöö eest Läänemaaga ja seoses 50. sünnipäevaga
 
KALJO KOKK 
kauaaegse tulemusrikka pedagoogilise töö eest
 
ERICH JAANSOO
viljaka loomingulise töö eest ja seoses 75. sünnipäevaga