Lääne maakond on rahvusvahelise SAFE Community ehk turvalise kodukandi liikumise liige

27.02.14

 

Õnnitleme ennast!
 
Lääne maakond on täitnud rahvusvahelise SAFE Community ehk turvalise kodukandi liikumise liikme staatuse kriteeriumid ja maakond kuulub nüüdsest rahvusvahelisse võrgustikku.
 
Pidulik tseremoonia toimub 1. juunil kell 16.30 maakonna turvalisuse päeval "Ohutu päev" Rannarootsi Ärikeskuse õuealal.
 
 
Lisainfo:
Hele Leek-Ambur
Tel 514 9143
E-post hele-leek[at]gmail.com
 
 

Läänemaa terviseprofiil

 
Seoses Eesti Haigekassa projekti „Vigastuste vältimine Lääne maakonnas" tegevustega on terviseprofiili täiendatud. Koostatud on maakonna turvalisuse programm ja määratletud 3 aasta tegevussuunad.
 
 
Valmis Läänemaa terviseprofiil
 
Terviseprofiilis annavad erinevate valdkondade kirjeldused ülevaate hetkeolukorrast maakonnas. Välja on toodud suurimad probleemid ja võimalikud tegevussuunad ja eesmärgid. Sõnastati terviseprofiili visioon: läänlane on terve ja ta pere on tugev.
 
Valminud terviseprofiili indikaatortabel, täpsustatud tegevuskava ja muu info on leitav siit
 
Terviseprofiili koostamisele aitas kaasa maavanema kinnitatud komisjon, mille liikmeteks olid Ülle Lass, Merle Mäesalu, Kersti Lõhmus, Anneli Vaarpuu, Kaasi Almers, Aino Rahula, Kristi Erkmann, Anneli Katkosilt, Solveig Edasi, Maie Mitšurina, Kai Tennisberg, Talis Vare, Arno Peksar, Lea Kiis ja Hele Leek-Ambur.  Suureks abiks terviseprofiili koostamisel on olnud Haapsalu Kolledži tervisejuhi tudengid. Tudengid on õppetöö raames omandanud vastavad teadmised ja oskused ning  nende kaasamisel terviseprofiili koostamise töörühmadesse on olnud suureks abiks. 
 
Lähtudes arengustrateegia eesmärgist Läänemaa kõige turvalisem maakond Eestis, oleks igati vajalik, et maakonna kõik omavalitsused koostaksid oma tervisprofiili. Tänaseks on terviseprofiil koostatud Haapsalu linnalTaebla vallal ja Hanila vallal.
 
Läänemaal on toimunud kaks terviseprofiili koostamise koolitust. Maakonna terviseprojekti „ Turvaline Läänemaa" raames on planeeritud veel koolitusi, mis toetavad kogukonna suutlikkuse positiivset arengut tegelemaks tervistedendavate protsessidega. 
 
Terviseprofiil on maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade piirkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest. Teadmine sellest, mis hästi ja mis halvasti, võimaldab kogukonna edaspidiste tegevuste fookuse õigesti paigutada ning nappe vahendeid targalt ja tulemuslikult kulutada.
 
Tervise näol on tegemist ressursiga, mille hoidmisele ja arendamisele tehtud kulutused kujutavad endast tulusat investeeringut. Terviseprofiil heidab valgust selle ressursi tänasele seisukorrale.
 
Terviseprofiili koostamist ja tegevusi toetab Inimressursi arendamise rakenduskava raames Euroopa Sotsiaalfond Eestis.
 
Lisainfo:
Hele Leek-Ambur
Tel 514 9143
 
 

Läänemaal koostatakse maakonna terviseprofiil

 
11. veebruaril 2010 kogunes maavanema poolt kinnitatud komisjon, et alustada Lääne maakonna terviseprofiili koostamist.
 
Esimesel kokkusaamisel kooskõlastati profiili koostamise ajakava ning jagati komisjoni liikmete vahel ülesandeid. Komisjon lähtub oma tegevuses Tervise Arengu Instituudi poolt välja töötatud juhendmaterjalidest.
 
Lääne maakonna terviseprofiili komisjoni koosseis:
 
Komisjoni esimees:
Hele Leek - Lääne Maavalitsus, terviseprojektide juht
 
Liikmed: 
Ülle Lass - Lääne Maavalitsus, nõunik noorsootöö ja spordi alal 
Merle Mäesalu - Lääne Maavalitsus, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
Kersti Lõhmus - Lääne Maavalitsus, haridus- ja sotsiaalosakonnajuhataja 
Anneli Vaarpuu - Lääne Maavalitsus, haridus- ja sotsiaalosakonnajuhataja asetäitja
Kaasi Almers - Lääne Maavalitsus, lastekaitse peaspetsialist- alaealiste komisjoni sekretar 
Aino Rahula - Lääne Maavalitsus, maakonnaarst
Kristi Erkmann - Lääne Maavalitsus, kultuurinõunik 
Anneli Katkosilt - Lääne Prefektuur, vanemkonstaabel
Solveig Edasi - Lääne Regionaalne Maanteeamet, spetsialist 
Maie Mitsurina - Lääne - Eesti Päästekeskuse Läänemaa osakond, spetsialist 
Kai Tennisberg - SA Läänemaa Haigla, peaarsti asetäitja
Talis Vare - Haapsalu Kolledž, arendusjuht 
Arno Peksar - Läänemaa Omavalitsuste Liit, Hanila vallavanem
Maret Sukles - Fra Mare Thalasso Spa, juhataja
Lea Kiis - Pärnu Tervisekaitsetalituse Läänemaa osakond, juhataja kt.
 
Lääne maakonna terviseprofiili koostamise järgmine töökoosolek toimub 9. märtsil kell 8.30 Lääne Maavalitsuse saalis (Lahe 8, Haapsalu). Kõik, kellel on huvi komisjoni töös kaasa lüüa, on oodatud!
 
Lisainfo: 
Hele Leek-Ambur
tel 473 4036; 514 9143 
e-post: hele[at]haapsalunoor.ee