Ühistransport

 

Järelevalvet korraldatakse Lääne maavalitsuse poolt  sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute täitmise üle välja antud sõitjateveo tegevuslubade, liinilubade ja sõidukikaartide korrasoleku üle.

Teostatakse kontrolli

  • Sõitjateveo eeskirjadest kinnipidamise üle;
  • sõitjate üle;
  • bussijuhtide üle;
  • ühissõiduki tunnuseid matkivate sõidukite üle.

Seaduslik  alus  

 Lääne maavalitsusel on õigus

  • Järelevalve korras puuduste avastamisel teha märgukirju ja ettekirjutusi rikkujatele;
  •  Algatada väärteomenetlusi rikkujate (sõitjad, bussijuhid, juriidilised isikud) suhtes;
  • Järelevalve tulemusena saadud andmete kasutamisega suunata ja koordineerida maakonna  ühistranspordi arengut.

Lisainfo

 

Mati Kallemets
maaelu peaspetsialist
Tel 472 5617
E-post Mati.Kallemets[at]laane.maavalitsus.ee
 
Alar Tõnisson
ühistranspordi vaneminspektor
Tel 472 5627
E-post Alar.Tonisson[at]laane.maavalitsus.ee
 
Külliki Kübar
ühistranspordi vaneminspektor
Tel 472 5631
E-post Kulliki.Kubar[at]laane.maavalitsus.ee