« Tagasi

Algab taotluste vastuvõtt soojusmajanduse projektidele

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja toetuste taotlusvooru, millest rahastatakse kaugkütte soojustorustike ja kaugküttekatelde renoveerimist ning uute kaugküttesüsteemide rajamist. Taotluste esitamise tähtaeg on 26.02.2018.

 

Toetust saab taotleda soojusettevõtja, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing. Katelde renoveerimiseks on planeeritud 6 miljonit, soojustorustike renoveerimiseks samuti 6 miljonit ning uue kaugküttesüsteemi rajamiseks 1 miljon eurot.

 

Taotlemine toimub läbi E-toetuse süsteemi. Lisainfo taotlemise tingimuste kohta ning registreerumine teabepäevale 11. jaanuaril 2018 KIKi kodulehel.

 

Projekte toetatakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" eesmärkide elluviimiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks.

 

Kuueteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 19 tuhandet keskkonnaprojekti.

 

Elina Kink
KIK kommunikatsioonijuht
Tel: 627 4330
GSM: +372 5687 5797
www.kik.ee/facebook
www.kik.ee/twitter
www.kik.ee