« Tagasi

Läänemaa kodanikuühiskonna parimad 2017

Sel nädalal tunnustati silmapaistvamaid Läänemaa kodanikuühiskonna inimesi ja tegusid. Puises toimunud tänuõhtul kuulutati välja maakonna sädeinimesed, parim kodanikuühendus, atraktiivsem kodanikuühenduste tegu, parim kodanikuühiskonna toetaja ning Läänemaa vabatahtlikud. Kokku esitati sel aastal tunnustamiseks kokku 26 kandidaati.

 

LÄÄNEMAA SÄDEINIMESED 2017


Arnold Aljaste
Tema eestvedamisel toimuvad represeeritute mälestusüritused Läänemaal. Ajaloopäevadel ja mälestusüritustel on Arnold Aljaste algatusel alati osalenud ka Läänemaa Memento Ühenduse liikmed. Ühendus osaleb aktiivselt isamaaliste sündmuste tähistamisel ja mälestusürituste korraldamisel Läänemaal. Ka tänavu on ühendus korraldanud mitmeid mälestusüritusi ning osalenud sündmuste tähistamisel. Sel suvel toimus Haapsalus Eesti Vabadusvõitlejate Liidu kokkutulek.

Arnold Aljaste on aktiivne Kaitseliitlane ning Kaitseliidu taasasutaja Läänemaal Ridala vallas.

 

Vaike Nõu
Üdruma küla seltsi tubli esinaine – teeb projekte, raamatupidamist, korraldab seltsimaja korrashoidu ja väljaüürimist. See aasta on külaseltsile ja Vaikele olnud eriti tegus - külaselts pidas veebruaris 10. aasta sünnipäeva, märtsis toimus kevadpidu, aprillis hoogtööpäev, juunis jaanipidu, juulis spordipäev, oktoobris lõikuspidu. Vaike lööb kõigis aktiivselt kaasa ja on ka eestvedaja. Tema on koostanud ka järgmiseks aastaks Üdruma küla 500 pidustuste jaoks kava ja eelarve.

 

Urve Sikemäe

See imeline ja positiivne inimene on enda ümber koondanud paljus inimesi, kelle jaoks leiab alati aega. Tema juures, U-Stuudios, käiakse koos nii lähedalt kui ka kaugemalt ning saadud positiivsed elamused aitavad eemal hoida negatiivsed mõtted ja annavad jõudu edasi minna. Ta jõuab teha oma tööd, juhendada MTÜ Palivere naisseltsi tegevust ja osaleda Läänemaa Käsitöö liidu töös.

 

Pille Saatmäe

Pille Saatmäe suutis enda ümber koondada rohkem kui sajast inimesest koosneva "vabatahtlike armee", kellega koos korraldati 8. augustil Lihula kultuurimaja ees suurejooneline kultuurigala "Kingitud Aeg", mis viis osalejad ja vaatajad läbi kunsti-, muusika- ja tantsuetenduste ajas rändama. Kaunil augustikuu teisipäeval nautis mitusada inimest ajastuülest klassikat, romantismi, baroki, kaasaegset löökpillimuusikat ning rahvatantse.

 

LÄÄNEMAA PARIM KODANIKUÜHENDUS 2017 – Lihula lilltikandi selts

Alates 2011. aastast on nad igal augustikuul korraldanud Lihula Lillkirja Festivali, mille eesmärgiks on tutvustada ja populariseerida Lihula lilltikandit. Festivali kavas on traditsiooniliselt suur tekkide ja muude tikitud esemete näitus, toimub seminar. Huvilised saavad õppida tikkimist töötubades, mida juhatavad seltsi liikmed, toimub ka võistutikkimine. tänavu osalenud oma suure seltskonnaga ka Lihula valla kohvikutepäeval. Tänavu 13. augustil Lihula mõisas toimunud seitsmendat Lihula Lillkirja Festivali külastas ligi 400 inimest üle kogu Eesti, lisaks turiste välismaalt.

 

ATRAKTIIVSEM KODANIKUÜHENDUSTE TEGU 2017 – Sirli Supiköök/MTÜ Kiideva Külaselts

Aasta alguses otsustati hakata Kiidevas ja paikkonna külades kogukonnateenusena abistama oma kodudes üksi jäänud eakaid ja abivajavaid inimesi. Alustati kogukonnateenustena sotsiaaltranspordi- ja kullerteenuse osutamisega ning saunateenuse osutamisega Kiideva saun–seltsimajas. Esmalt ilmnes tõsine vajadus üksikutele inimestele viia koju sooja suppi. „Sirli Supiköök" on väga hästi käivitunud ning ulatub oma tegevusega naaberkogukondadesse ja isegi naaberomavalitsustesse. Kiideva külaselts on „nakatanud kogukonnateenuse pisikuga" juba ka naaberkülade seltse. Kiideva küla üksikud vanamemmed on öelnud, et tunnevad end turvaliselt, kui teavad, et naabriabi on omas külas vaid telefonikõne kaugusel. Kiideva Külaselts on kindlaks eesmärgiks seadnud arendada küla keskel asuvas saun-seltsimajas ja juurde ehitatavates ruumides välja kogukonnateenuste keskus, milles põhiteenustena pakutakse päevakeskuse, külasauna, supiköögi, pesuköögi, triikimistoa, kogukonnapoe ja kaluriküla muuseumitoa teenuseid.

 

PARIM KODANIKUÜHISKONNA TOETAJA 2017 – Maire Vilbas ja Ridala vallavalitsus

Maire Vilbas ja Ridala vallavalitsus on toetanud kodanike omaalgatuslikku ja mittetulunduslikku tegevust nõustamise, koostöö ja rahastamisega aktiivselt viimased 18 aastat.

Aasta 2017 kujunes eriliseks omavalitsuse ja kogukondade koostöö osas. Koostöö kogukondadega oli aasta alguseks jõudnud sellisesse arenguetappi, et mitmed kodanikeühendused olid valmis pakkuma partnerlust avalike teenuste osutamisel. Pärast rahvakoosolekuid ja analüüsimisi sõlmiti seitsme vabaühendusega 3-aastased koostöökokkulepped avalike teenuste osutamiseks sotsiaal-, noorsootöö-, kultuuri- ja spordivaldkonnas. Koostöökokkulepete sõlmimisega tagatakse paikkondade elu korraldada soovivatele kodanikeühendustele arenemiseks garantii baasrahastuse ja koostöö osas. Selline areng avab uue lehekülje kogukondade ja omavalitsuse koostöös, motiveerides külaseltse panustama oma kodukandi arengusse ning kaasama oma paikkonna inimesi. Ridala vallavolikogu viimasel istungil, 10. oktoobril 2017 otsustati kinkida Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks viis renoveeritud seltsimaja (Haeska, Kiideva, Asuküla, Võnnu ja Parila). Renoveerimiskuludeks eraldatakse Ridala ja Haapsalu ühinemisrahadest 250 000 eurot.

 

LÄÄNEMAA VABATAHTLIKUD 2017
 

Sirje Tarve

Sirje on eluaeg olnud väga töökas, abivalmis, rõõmus ja tegus. Viimasel aastal on Sirje olnud taas tegus EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena koguduse juures, tehes 1/4 töökoormusega tööd kirikuteenrina. Tegelikult teeb ta tööd oluliselt rohkem, kui temalt nõutakse, märgates ise olukordi, kus oleks vaja abi ja sekkumist. Sirje on tubli kogukonna tegevustes kaasalöömises, tublisid algatusi toetab aktiivselt ka isikliku panusega. Sirje sarnaseid tegusaid eakaid inimesi võiks olla meie keskel rohkem. Sellist elurõõmu, leplikust, mõistvat suhtumist kohtab harva, seda enam tuleb sellise sädelusega inimesi tunnustada.

 

Anu Huusi

Anu töötab Martna raamatukogu direktorina ja osalise tööajaga ka Martna lasteaias, vabatahtliku tööna on Anu tegus ja aktiivne Martna Püha Martini koguduse juhatuses. Anu on olnud algatajaks piiblilugude jutustamiseks Martna raamatukogus. Lastetöö on Anu jaoks oluline töövaldkond ka vabatahtlikuna. Martna koguduse suvised lastelaagrid on jätkusuutlikud ja üha tõusva populaarsusega ning sellel aastal kahjuks ainus kooliväline suveüritus lastele Martna vallas. Anu on ka Martna kogudusekoori eestvedaja. Anu on aktiivne kontsertreisi ideede väljapakkuja ja tubli toetaja nende läbiviimisel. Möödunud aastal osales Anu piibliõppekursustel, käesoleval ajal õpib Anu Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

 

Maaja Narusk

Muuseumide infosüsteemi MUIS andmete sisestamiseks kutsuti inimesi üles vabatahtlikku tööd tegema. Selle üleskutse tulemusena tuli SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumidesse Maaja Narusk. Tema ülesandeks sai andmebaasis olevate arhiivkogu andmete täpsustamine, pealkirjade lahtikirjutamine ning museaalide tehniliste andmete lisamine. Praeguseks on tema töö tulemuseks tuhanded leheküljed muuseumimaterjale, mis on tehtud uurijatele paremini leitavaks ja kasutatavaks.

 

Eve Merima

See Teater on tõusmas nagu "fööniks tuhast" ja seda paljuski just tänu Eve Merimale. Eve on tugevasti panustanud harrastusteatrisse kõikide erinevate töödega. Eve on müünud pileteid, kasinud ja koristanud See Teatri kõiki nurki ning olnud ka baaridaam. Nüüd on tunda ka Eve abikätt juba paljude lavastuste juures, kuna Tal on hea visuaalne tunnetus ja nobedad näpud, mis õmblevad kostüüme ja dekoreerivad lava. Lavalauadki pole Evele võõrad ja ta on mitmeski rollis kaasa teinud. sünnipäevi, erapidusid ja palju erinevaid üritusi, mille organiseerimisega saab just Eve suurepäraselt hakkama. Eve teeb seda kõike oma põhitöö ja pere kõrvalt.