« Tagasi

Maavalitsus müüb 7-kohalist mahtuniversaali

Lääne maavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel 7-kohalise mahtuniversaali FORD GALAXY (riikliku registreerimismärgiga 447 SKY). Müügi alghind on 1700 eurot.

 

Sõidukit iseloomustavad tunnused:

 1. Soetusaasta 2002
 2. Mahtuniversaal
 3. 7-kohaline
 4. Läbisõit 174 000 km
 5. käigukast manuaal
 6. kütus bensiin
 7. kere värvus hall
 8. Sõiduk on järjepidevalt hooldatud ja tehniliselt heas korras

 

Pakkumised esitada paberkandjal kirjalikult, eesti keeles, kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkumise märksõna „Ford Galaxy 2107 enampakkumine" ning trükitähtedega kirjutatud hoiatusmärge "MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE AVAMIST".

 

Pakkuja poolt allkirjastatud avaldus enampakkumisel müüdava vara ostmiseks enampakkumise tingimustel, peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. pakkuja nimi, isiku või registrikood, elu- või asukoht, e-posti aadress ja kontakttelefon
 2. pakkuja (või pakkuja volitatud esindaja) kirjalik kinnitus selle kohta, et ta on teadlik enampakkumise tingimustest ja nõustub kõigi tingimustega
 3. pakkuja (või pakkuja volitatud esindaja) kirjalik kinnitus selle kohta, et ta on Vara üle vaadanud ning teadlik selle tehnilisest seisundist ja kinnitab, et tal ei ole Vara osas Lääne maavalitsusele mingeid pretensioone
 4.  sõnade ja numbritega kirjutatud arvuline ostuhinna pakkumus eurodes
 5. pakkuja arvelduskonto number, arvelduskonto omanik (nimi ja isikukood/registrikood) ja panga nimi, kuhu tagastada enampakkumise mittevõitnud pakkujale tagatisraha
 6. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja (või tema volitatud esindaja) allkiri.

 

Pakkumisele tuleb ümbrikusse lisada:

 1. pakkuja esindaja esindusõigust tõendav dokument (füüsilise isiku esindajal kehtiv notariaalne volikiri, juriidilise isiku esindajal esindusõigust tõendav dokument)
 2. koopia pakkuja või pakkuja esindaja isikutunnistusest
 3. maksekorralduse koopia tagatisraha (10% müügiobjekti alghinnast ) maksmise kohta.

 

Tagatisraha suurus on 10% enampakkumise alghinnast, mis tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole EE891010220034796011 (SEB Pank), viitenumber 2800082433 hiljemalt 24. novembriks 2017. Enampakkumise võitja poolt makstud tagatisraha tasaarveldatakse müügihinnaga, teistele enampakkumisest osavõtnud isikutel tagatisraha tagastatakse. 

 

Enampakkumise tulemused kinnitab Lääne maavanem oma korraldusega. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping. Enampakkumise võitja peab kogu müügihinna tasuma müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks tööpäevaks. Enampakkumise võitja on kohustatud 30 kalendripäeva jooksul sõlmima lepingu Lääne maavanema poolt enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kõik müügilepingu sõlmimisega ja vara omandi üleandmisega seonduvad kulud kannab ostja. 

 

Pakkumisi saab esitada hiljemalt 27. novembril 2017 kell 11.00 (Lahe 8, Haapsalu 90503, II korrus, tuba 13). Pakkumiste avamine toimub 27. novembril 2017 kell11.15. 

 

Kontaktisik on Lääne maavalitsuses finantsnõunik Ülle Hepner, kellelt saab enampakkumise tingimuste ja protseduurireeglite kohta infot. Täiendav informatsioon tööpäevadel telefonil 472 5605, e-post: ylle.hepner(at)laane.maavalitsus.ee.
Varaga saab tutvuda Haapsalus eelneval kokkuleppel kontaktisikuga.