« Tagasi

Sigade Aafrika katk jõudis Linnamäe Peekon OÜ seafarmi

19. septembril tuli teade, et Linnamäe Peekon OÜ-le kuuluvas sigalas on koduseal diagnoositud sigade Aafrika katk. Sigala asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Oru külas.

 

Viimati kontrolliti kõnealust sigalat Veterinaar- ja Toiduameti poolt käesoleva aasta augusti lõpus ning siis farmis puudusi bioohutuse nõuete täitmise alal ei leitud. Ka seakatku proovid, mis võeti kõnealuses farmis 4. septembril, olid negatiivsed.

 

Tulenevalt Läänemaa veterinaarkeskuse 19. septembri 2017 ettepanekust, kehtestas Lääne maavanem Neeme Suur taudikoldes karantiini ning ka ohustatud tsooni 3 kilomeetri raadiuses ja järelevalvetsooni 10 kilomeetri raadiuses taudipunktist.
Karantiini ajal kehtivad kitsendused sätestab täpsemalt Läänemaa veterinaarkeskuse juhataja oma otsuses, millest teavitatakse asjaomast ettevõtjat.

 

OÜ Linnamäe Peekon seafarmis on ligikaudu 6800 siga. Läänemaa veterinaarkeskuse andmetel ei jää karantiini kehtestamise korralduses määratud ohustatud ja järelevalvetsooni ühtegi teist seafarmi.

 

Lääne maavanem tegi muudatused ka Läänemaa tauditõrje komisjoni koossseisus, lisades liikmeteks  Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmuse ja veterinaararst Kaja Lillemetsa.
Loomatauditõrje seadusest tulenevalt juhib maakondlikku tauditõrjekomisjoni ja kõiki tegevusi sigade Aafrika katkuga toime tulemiseks maakondliku vetrinaarkeskuse juhataja.
Läänemaa veterinaarkeskuse juhataja ülesannetes on käesoleval ajal Raplamaa veterinaarkeskuse juhataja Aavo Lumi.
Kuna taudistunud alal on kehtestatud karantiin, siis tohivad taudipunkti territooriumile siseneda ainult Veterinaar- ja Toiduameti poolt volitatud isikud.


Veterinaar- ja Toiduameti 19. septembri pressiteates märgitakse, et taudistunud farmi loomad hukatakse, sigade nõuetekohase kahjutustamise korraldab AS Vireen.
Samas pressiteates on ära toodud,et:

  • Üle Eesti kehtib sigade väljas pidamise keeld.
  • Taudistunud aladel peab farmiomanik välistama metssigade ligipääsu kodusigadele ning kõigile vahenditele ja materjalidele, mis võivad sigadega kokku puutuda.
  • Metsas jahil, seenel või marjul käinud inimene ei tohi minna seakasvatusettevõttesse ega vähemalt 48 tunni jooksul pärast metsaskäiku kodusigadega kokku puutuda.
  • Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid inimesed võivad viirust edasi kanda.
  • Sealiha söömine on ohutu. Kogu Eestis turul olev liha on Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all ja kontrollitud

 

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee.

Täpsem info Läänemaa osas:
Aavo Lumi, tel 4724 790, aavo.lumi@vet.agri.ee