« Tagasi

Tunnustati noorsootöövaldkonna tublimaid

Tänasel tänuüritusel „Läänemaa tunnustab 2017" tunnustati ka maakonna noorsootöövaldkonna tublimaid. Läänemaa aasta noore tiitli pälvis Läänemaa noortekogu ja Haapsalu noortevolikogu aseesimees, Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilane Dan Taidla. Aasta noorsootöötaja tiitel läks Haapsalu avatud noortekeskuse noorsootöötajale ja Nikolai kooli õpetajale Ljudmila Jampolskajale. Aasta noosootöö sündmus on Lihula noorte töömalev „Piiridest välja" ning aasta noosootöö sõber Ridala vallavalitsus

 

Läänemaa aasta noor Dan Taidla on ülimalt aktiivne ja tal on koguaeg midagi käsil. Selle aasta teod on Läänemaa osaluskohvik, Noored Valimisvalvurid, Haapsalu linna valimisdebatt, Nopi Üles projektifondi kaudu Haapsalu Noorte Huvikeskuse ette välitrenažööride soetamine, Teeme Ära noortejuht. Dan on ka Läänemaa parim mõttesportlane – üle-eestilisel mõttespordi olümpiaadil saavutas ta 11. koha.

 

Aasta noosootöötaja Ljudmila Jampolskaja ajab Eesti asja Haapsalus ja tegeleb sisulise lõimumisega ning toob Eesti kultuuri ja kunsti venekeelse nooreni. Tema eestvedamisel löövad venekeelsed noored kaasa linna üritustel ja ka linna tutvustavatel üritustel Eestimaa eri paikades. Pühapäevakoolis Drevo õpetab ta lastele teiste rahvuste kombeid ja kultuuri.

 

Lihula noorte töömalev „Piiridest välja" andis kümnele 13-16 aastasele Lihula linna ja valla noorele ainulaadse töökogemuse. Maleva idee oli kombineerida kergemaid, noortele sobivaid töid ning anda neile võimalus tutvuda piirkonna ettevõtete ja nende juhtidega. Mängiti seiklusmänge, toimusid tööohutuse- ja karjääriplaneerimise koolitused, tehti heakorratöid. Ainulaadne ettevõtmine sündis koostöös kohalike ettevõtjatega.

 

Ridala vallas on noorsootöö osakaal aasta aastalt tõusnud ja arenenud. Noortel on võimalik kasutada ruume, teha ettepanekuid ning olla ka ise osalised noorsootöö korraldamisel. Huviharidus ja huvitegevus on suuresti valla eelarvest toetatud. Toetatakse ka sportimise võimalusi ning õpilaste ja õpetajate osalemist erinevates väljaspool Eestit toimuvates programmides. 2018. aasast ei ole küll enam Ridala nimelist omavalitsust, kuid sisuline töö ja tegevus noortega jätkub sama edukalt.