« Tagasi

Uus algus

Esimene september on kohe käes ja lapsed seavad ennast jälle kooli. Uus algus. Ootusärevus. Uute vihikute lõhn, puhas, ilma ühegi kriipsuta päevik ja vana hea koolimaja. Vanad head sõbrad, äkki on ka uus klassikaaslane.

Seda uue kooliaasta alguse tunnet mäletame me kõik. Kui lisame veel siia veel esimest korda koolipinki istuvate laste suured silmad ja selle kooli viimast klassi alustavate noorte inimeste mõtted tulevikust, siis hakkab meile selgeks saama, kuivõrd olulist rolli on kool ja koolis käimine meile meie elus tähendanud.

 

Uus algus. 1. septembril 2017 on Läänemaal 22 üldhariduskooli, neist 4 algkooli, 13 põhikooli ja 5 gümnaasiumit. Käesolev kooliaasta Läänemaal on uus algus 2820 õpilasele, 244-le esimesse klassi astujale, 180-le kümnendasse klassi astujale ja neljale uuele koolijuhile. Oma esimesele pedagoogilisele ametikohale asub kolm noort õpetajat. Soovime neile kõigile edu ja kordaminekuid, unistuste ja ootuste täitumist.

Kui lapsed võib ei olla ei tea või taju seda pingutust, mida tehakse selleks, et uus kooliaasta saaks alata, siis täiskasvanutena tajume me seda väga selgelt. Me teame, kuivõrd vastutusrikas töö on kõigil neil, kes koolielu korraldamisega seotud on.

 

Uus algus. Läänemaa koolivõrk pakub meie lastele kõiki võimalusi, alates lasteaedadest ja koolidest kuni kutsehariduskeskuse ja kolledžini välja. Üldhariduskoole peavad kohalikud omavalitsused – vallad ja linnad. Sügisel on uus algus ka kõigile omavalitsustele. Tekivad uued suured omavalitsused, kus on rohkem haridusasutusi kui kunagi varem. Uus olukord avab uued võimalused pakkuda paremat kooliharidust kõigile lastele, pakkuda ja hoida alles head kodulähedast põhiharidust. Just põhikool on see, mis paneb aluse noore inimese hoiakutele kooli ja maailma suhtes, ehitab vundmenti õpioskusele ja õpitahtele.

Uued omavalitsused saavad pakkuda ka kvaliteetset keskharidust, kui keskkool valla või linna oma on. Need on ülesanded, mis seisavad ees uutel volikogudel ja valitsustel, mis sügisel valitud saavad.

 

Parim kool ja parim haridus on see, mida meie oma lastele pakkuda saame ja pakkuma peame. Olgu kooliootus iga lapse südames. Elagu koolirõõm iga lapse ja õpetaja südames ja silmades. Tükike sellest rõõmust ja uue alguse lootusest teeb helgemaks meie kõigi esimese septembri ja selle järgnevad päeavdki.

Head kooliaasta algust!

 

Neeme Suur
Lääne maavanem