Nime muutmine

10.03.17
 

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Nimeseaduses sätestatud juhtudel võib isik esitada perekonnaseisuasutusele taotluse uue nime saamiseks (ees-ja /või perekonnanime muutmiseks). Seadus lubab üldjuhul muuta nime ühel korral.

 

Selleks  esitab isik perekonnaseisuasutusele vormikohase avalduse.

 

Loe veel: Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid kande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.
Avaldus ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

 

Kestvus

Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise taotlus vaadatakse läbi mõistliku tähtaja jooksul.

Hind

Enne taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv 100 eurot.

Lõiv on ette nähtud taotluse läbivaatamiseks, uue nime andmisest keeldumisel seda ei tagastata.

Maksmine
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:
SWEDPANGAS nr EE932200221023778606
SEB PANGAS nr EE891010220034796011
Viitenumber: 2900082773, selgitus: uue nime andmine
Õigusakti
Vastutaja
  • Sirje Proosväli, tel 472 5671, e-post Sirje.Proosvali[at]laane.maavalitsus.ee
    Liilia Tormis, tel 472 5670, e-post Liilia.Tormis[at]laane.maavalitsus.ee

Teenuse taotlemine kohalpeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Ehte 9, Haapsalu 90503 (sissepääs Wiedemanni tänava poolt)
Vastuvõtuajad:  E-N 9.00-12.00 ja 14.00-16.30, R 9.30-12.00
laane.pso[at]maavalitsus.ee 
Vajaminevad dokumendid
  • avaldaja isikut tõendav dokument;
  • avaldaja sündi tõendav dokument;
  • avaldaja perekonnaseisu tõendav dokument;
  • avaldaja alaealiste laste sündi tõendav dokument.
Tulemus

Nimekanne rahvastikuregistris. Uue nime andmist tõendab kas perekonnaseisuametniku otsus või väljavõte regionaalministri käskkirjast .

Viide