Eesti Noorsootöö Keskuse projektikonkurss avatud noortekeskustele

9.01.17

ANK konkurss 2017

 

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja projektikonkursi avatud noortekeskustele, mille eesmärgiks on arendada avatud noorsootööd ning toetada kohaliku tasandi noorsootöö kättesaadavust.

 

Projektikonkursiga toetatakse nii noorsootöö teenuse osutamisele suunatud tegevusi kui teenuse osutamiseks vajalike korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamist ja/või taastamist, millel on seos riikliku arengukavaga (Noortevaldkonna arengukava 2014–2020).

 

Projektitaotluse saab esitada aadressil: https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/

 

Konkursi tingimustega saab tutvuda SIIN.

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2017 kell 17.00.

 

Lisainfo:

Agne Adler
Tel 735 0354
agne.adler@entk.ee

 

Lisa1 - ANK konkursi tingimused 2017

Lisa3 - ANK konkursi komisjoni töökord 2017

___________________________________________________________________________________

 

13.04.2016

Läänemaa noortekeskused said toetust

 

Eesti Noorsootöö Keskus otsustas rahastada Läänemaa avatud noortekeskuste projekte kogusummas 10365,40 eurot. Meeldiv asjaolu on, et komisjon toetas kõiki esitatud taotlusi ning kõik noortekeskused said raha kogumahus.

 

Toetused jagunesid järgnevalt:

1. Haapsalu Kastani ANK „Noorte liikumisaktiivsuse toetamine noortekeskuses" 1215 eurot

2. Lihula Kultuurimaja Noortemaja „Lihula noortemaja sportlikke tegevusi ja vabaaja veetmist toetavate vahendite soetamine" 1016 eurot

3. Palivere ANK „Kõik on uus septembri kuuks" 1078 eurot

4. Panga ANK „Noorte seiklused läbi elukestva õppe" 900 eurot

5. Risti ANK „Rattad alla ja õue" 1115 eurot

6. Taebla ANK koostöös Nigula ANKga „Teabe- ja lõõgastuse ühisreis Tartumaale" 1797 eurot

7. Haapsalu Wiedemanni ANK „Tehnikahuvi äratamine" 2100 eurot

8. Noarootsi Vallavalitsus „Noorte oma muusikatuba" 1144,40 eurot.

 

Info: Ülle Erman 472 5647

___________________________________________________________________________________

 

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja avatud noortekeskuste (ANK) 2016. a projektikonkursi

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja projektikonkursi avatud noortekeskustele, mille eesmärgiks on arendada avatud noorsootööd ning toetada kohaliku tasandi noorsootöö kättesaadavust.

 

Projektikonkursiga toetatakse nii noorsootöö teenuse osutamisele suunatud tegevusi kui teenuse osutamiseks vajalike korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamist ja/või taastamist, millel on seos riikliku arengukavaga (Noortevaldkonna arengukava 2014–2020).

 

Taotlus tuleb vormistada eesti keeles ENTK kodulehel oleval elektroonsel taotlusvormil, digitaalselt allkirjastada allkirjaõigusliku isiku poolt  ning esitada hiljemalt 01. veebruar 2016. a kell 23:59.

 

Avatud noortekeskuste projektikonkursi tingimused ja kord ning vormid on tutvumiseks PDF formaadis. Elektroonsed vormid avanevad lähinädalatel ning selle kohane info lisatakse konkursi väljakuulutamise teate juurde.

 

Konkursi tingimused ja kord SIIN.

Taotlusvorm SIIN.

Eelarvevorm SIIN.

Aruandevorm SIIN.

 

Info:

Ülle Erman
nõunik noorsootöö alal
Lääne Maavalitsus
472 5647
521 5139