Tuuleparkide müra mõõtmine

13.04.16

 

Töö eesmärgiks on kirjeldada müratasemeid Noarootsi ja Hanila valdade tuuleparkidega piirnevatel elamualadel. 2013. aastal teostati pikaajalisi (vähemalt 14 järjestikust päeva) müra mõõtmisi kolmes Hanila ja kolmes Noarootsi valda jäävas mõõtmispunktis.

 

Müra mõõtmise tellijaks on Lääne Maavalitsus koostöös Hanila ja Noarootsi Vallavalitsusega. Riigihanke tulemusena teostasid mõõtmisi akrediteeritud müramõõtja SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (SIA ELLE) ja Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ). Müra mõõtmist rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). 

 

Vaata aruannet SIIT